รับสมัครเลือกตั้งอบต.วันแรก! สมุทรสาครให้สินบน5แสนแจ้งโกง


เพิ่มเพื่อน    

11 ต.ค. 64 - เมื่อเวลา 08.00 น. นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร (สนง.กกต.จ.สมุทรสาคร) พร้อมด้วย นายนิคม มากรุ่งแจ้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร และนายนิติพัฒน์ ชูกล้ากสิกรณ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ ได้เดินทางไปสังเกตการณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เพื่อดูแลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต. วันแรก ที่จะเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.64  

นายณัฐวรรธน์ กล่าวว่า ได้ให้ความเห็นชอบปลัด อบต. ทั้ง 22 แห่ง ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละแห่ง เตรียมการในเรื่องต่างๆ และได้มีการประชุมซักซ้อมเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งทาง ปลัด อบต. ได้ดำเนินการออกประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว อีกทั้งมีการประกาศรับสมัคร กำหนดสถานที่รับสมัคร และเตรียมบุคลากรในการรับสมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 11 – 15 ต.ค.64 หลังจากนั้น ผอ.กกต.ท้องถิ่นประจำตำบลต่างๆ ก็จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสองประเภทให้แล้วเสร็จและประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งว่ารับสมัครหรือไม่รับสมัคร หลังจากนั้นภายในสามวันผู้สมัครรายใดเห็นว่าตนเองไม่มีรายชื่อในประกาศรับสมัครก็ให้ยื่นคำร้องมา ณ สำนักงาน กกต.จังหวัดสมุทรสาครได้ ถ้าไม่ยื่นคำร้องถือว่าสละสิทธิที่จะให้สนง.กกต.ตรวจสอบสิทธิให้  

ส่วนคุณสมบัติผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องถิ่นที่จะลงสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร ถ้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. ต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป ถ้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบต. อายุต้องไม่ต่ำกว่า 35 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้ใดที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งฯ กรุณาศึกษาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามด้วย ถ้าเกิดผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัคร ก็จะมีโทษตามกฎหมาย มาตรา 120 แห่งพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี 

สำหรับ อบต.ทั้ง 22 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสาคร 11 แห่ง ได้แก่ อบต.โคกขาม อบต.ท่าทราย อบต.บางกระเจ้า อบต.บางน้ำจืด, อบต.พันท้ายนรสิงห์ อบต.ชัยมงคล อบต.บางโทรัด อบต.กาหลง อบต.บ้านเกาะ อบต.บ้านบ่อ อบต.นาโคก, อำเภอกระทุ่มแบน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ท่าไม้ อบต.ท่าเสา อบต.หนองนกไข่  อบต.บางยาง และอำเภอบ้านแพ้ว 7 แห่ง ได้แก่ อบต.หลักสาม อบต.บ้านแพ้ว อบต.เจ็ดริ้ว อบต.คลองตัน อบต.หลักสอง อบต.สวนส้ม อบต.อำแพง 

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านใดทราบแบะแส ผู้สมัครว่าขาดคุณสมบัติ ก็สามารถมาแจ้งให้สำนักงานกกต.จว.สค. ทราบได้ หรือเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง เช่น การแจกเงิน หรือทรัพย์ สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวนเป็นเงินได้ โทร./โทรสาร 034-428824 ตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการ หากเป็นข้อเท็จจริง ผู้แจ้งเหตุอาจได้รับเงินสินบนรางวัล จำนวน 25,000-500,000 บาท ตามกฎหมาย.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"