'เมดิกซ์'  เผยผลสำรวจ โควิด กระตุ้นคนไทยอยากใช้แอปเพื่อสุขภาพมากถึง 84% เพื่อเข้าถึงการดูแลรักษา 


เพิ่มเพื่อน    


12 ต.ค.64 - เมดิกซ์ โกลบอล (Medix Global) บริษัท ผู้ให้บริการนวัตกรรมการจัดการทางการแพทย์คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปิดเผยผลการสำรวจ Medix Global Health ในประเทศไทย ที่จัดทำโดย กันตาร์ (Kantar) ในระหว่างวันที่ 7 - 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสำรวจกลุ่มชุมชนในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และออสเตรเลีย โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยที่ทำแบบสำรวจจะมีภูมิหลังแตกต่างกันในแง่รายได้ อายุ และเพศ มาจาก 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และสงขลา 

โดยประเด็นหลักในการสำรวจจะเน้นด้านการบริการดิจิทัลเฮลท์ และการใช้แอปเพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์และแนวทางการรักษา ครอบคลุมเรื่องความตระหนักรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและข้อจำกัดในการมีระยะห่างทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

นางซิกัล อัทซ์มอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง เมดิกซ์ โกลบอล เผย ผลการสำรวจในกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยในปีนี้พบว่า คนไทยมีความวิตกกังวลด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งเป็นอันดับที่ 1 มากถึง 61% รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ 59% และโรคหัวใจและหลอดเลือด 56% ทำให้คนไทยมีการตรวจสุขภาพโดยรวมที่ 71% และที่ไม่ตรวจสุขภาพมีถึง 21% 

เมื่อเทียบกับความเชื่อมั่นในระบบสุขภาพของไทย ผลสำรวจระบุว่า ประชากรกว่า 37% มีความพึงพอใจกับระบบสาธารณสุข ในขณะที่ 66% พึงพอใจกับระบบสุขภาพที่ให้บริการโดยเอกชน ซึ่ง 3 สิ่งแรกที่คนไทยอยากให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ 1.การเข้าถึงบริการสุขภาพ 2.ค่ารักษาพยาบาล และ 3.คุณภาพของระบบการแพทย์ 

“นอกจากนี้ประชากรที่ทำแบบสำรวจยังมีความสนใจในบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลถึง 76% และกว่า 85% ส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะเพิ่มแผนประกันสุขภาพให้ครอบคลุมโซลูชั่นและการรักษาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งและการดูแลสุขภาพในระบบดิจิทัล”

อย่างไรก็ตามประชากรส่วนใหญ่กว่า 70% พึงพอใจเมื่อได้ข้อมูลจากแพทย์เฉพาะทางในการวินิจฉัยโรค ซึ่งพบว่า 81% มีความกล้าที่จะถามแพทย์ในเรื่องที่สงสัย ทั้งนี้มีประชากรถึง 25% คิดว่ายังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ 

ซึ่งสิ่งที่ทำให้คนไทยแตกต่างจากประชากรชาติอื่นๆที่ได้ทำแบบสำรวจ คือ ผู้ที่ได้รับผลการวินิจฉัยว่าไม่มีอาการรุนแรง แสดงความเห็นว่าอยากจะขอความเห็นที่สองเพิ่ม หากมีอาการรุนแรงมากขึ้น และ 76-81% ระบุว่าสนใจในบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของเมดิกซ์ที่ครอบคลุมความต้องการ

 ซิกัล กล่าวถึงผลการสำรวจในประชากรไทยที่มีความสนใจเกี่ยวกับดิจิทัลเฮลท์แคร์หรือการใช้เทคโนโลยี เพื่อเข้ามาช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์กว่า   90% ประชากรมีความสนใจในดิจิทัลหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาทิ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีหรือเทคนิคใหม่ๆในการรักษาโรคมะเร็ง ส่วน 91% มีความอยากใช้เทคโนโลยีในการรักษามะเร็งที่ก้าวหน้าซึ่งอาจจะไม่มีในไทย และ 85% พร้อมจ่ายเงินเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีในการรักษา ซึ่งมีประชากรที่ใช้บริการเฮลท์แอปพลิเคชั่นอยู่แล้ว 49% ส่วนที่ไม่เคยใช้ และมีความอยากใช้ 42% ส่วนที่ไม่สนใจใช้งานมี 9% 

 ซิกัล  กล่าวอีกว่า โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้เห็นถึงประโยชน์ของดิจิทัลเฮลท์แคร์ และในอนาคตจะใช้แอปดิจิทัลต่างๆ มากขึ้น เพราะผู้คนต้องการ ขอคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพและแนวทางการรักษาถึง 84% แสดงให้เห็นความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 51% ในกลุ่มนี้ที่เคยใช้แอปเพื่อการดูแลสุขภาพมาแล้ว นอกจากนี้ ความกลัวและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากโควิด19 ส่งผลให้ประชากรไทยถึง 82% แสดงความเห็นว่า อยากจะขอคำแนะนำทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยีบริการปรึกษาทางไกล หรือ Telemedicine เพื่อรับคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งพบว่ามีประชากรเพียง 7% ที่เข้าถึงบริการนี้ เมื่อเทียบกับส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการกว่า 72% แต่มีความอยากจะใช้บริการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายขึ้น 

เมื่อถามประชากรไทยถึงฟีเจอร์สำคัญที่ต้องการเพื่อดูแลสุขภาพที่อยากได้  ซิกัล กล่าวว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่ในอันดับแรก คือ การวิเคราะห์ผลตรวจเลือดผ่านระบบดิจิทัลและรับคำแนะนำ 2. สามารถอัปโหลด จัดการข้อมูล และการแชร์เวชระเบียนของตนได้ และ 3.การประเมินความเสี่ยงด้านการแพทย์และสุขภาพในระบบดิจิทัลผ่านอัลกอริทึม และคนไทยกว่า 55% เมื่อพบหมอประจำตัวพอใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวโรค แต่ยังมีบางส่วนคิดว่าอยากให้แพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพละเอียดมากกว่าเดิม 

ซิกัล ทิ้งท้ายว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ ตอกย้ำแนวทางสหสาขาวิชาชีพของเมดิกซ์ ที่ยกระดับการดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น โดยทางเราจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นมา เพื่อให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงการเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำและทางเลือกต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาพร้อมให้บริการและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และเการแพร่ระบาดของโควิด19 ทุกคนยิ่งจำเป็นต้องดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างดีที่สุด ดังนั้นจึงต้องมีการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างรวดเร็วให้ครอบคลุมมากขึ้น
สำหรับ บริษัท เมดิกซ์ โกลบอล (Medix Global) ให้บริการหลักๆเกี่ยวกับ บริการจัดการป้องกันโรค (Disease Prevention Management Services) โซลูชันด้านดิจิทัลเฮลท์ (Digital Health Solutions) บริการฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Services) การดูแลสุขภาพจิต (Mental Health) บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Care Services) รวมถึงบริการด้านกลยุทธ์การดูแลสุขภาพและบริการกำกับดูแลทางการแพทย์ (Health Strategy and Medical Governance Services)


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"