'จุรินทร์ ออนทัวร์ ชายแดนใต้' ควง 'นิพนธ์' เคาะ 4 มาตรการ ช่วยภาคธุรกิจ


เพิ่มเพื่อน    

15 ต.ค.64 - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเจะอามิง โตะตาหยงนายเมธี อรุณ นักร้องนำวงลาบานูน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนที่ด่านพรมแดนสุไหง-โกลก และประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.พาณิชย์) และหอการค้าจังหวัด นราธิวาส ที่ห้องประชุมด่านศุลกากร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นายจุรินทร์ กล่าวว่าวันนี้ตนมาหารือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนร่วมกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)จังหวัดนราธิวาส กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีประเด็นสำคัญ คือ ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องการเปิดด่านที่จังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติม 2 ด่าน คือ ด่านตากใบและด่านบูเก๊ะตา ซึ่งทั้ง 2 ด่านนี้ได้มีการปิดมาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้สั่งปิดในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ขณะนี้สถานการณ์โควิดค่อยๆคลี่คลายขึ้น จึงมีความเห็นว่าควรจะได้เปิดด่าน 2 ด่านนี้อีกครั้ง เพื่อให้การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเดินหน้าคล่องตัวขึ้นแล้วจะเป็นช่องทางในการนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มเติม

จังหวัดนราธิวาสรายงานว่าพร้อมที่จะเปิดด่านตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางฝั่งมาเลเซียด้วย ซึ่งที่ประชุมวันนี้ได้มอบหมายให้ 1.จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมในส่วนของฝั่งไทยและ 2.ให้ทูตพาณิชย์ไทยประจำมาเลเซียประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเตรียมการเปิดด่านและกำหนดวันเวลาที่สอดคล้อง ส่วนขั้นตอนเอกสารนั้นกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดและเมื่อถึงเวลาที่สามารถเปิดได้ตนจะเดินทางมาติดตามด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง

ประเด็นที่สอง ปัญหาการอำนวยความสะดวกการส่งสินค้าผ่านแดน ของด่านสุไหงโก-ลก ซึ่งมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องของผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน ที่จะส่งออกไปยังมาเลเซีย ภาคเอกชนเข้าใจว่าจะต้องมีเอกสาร GAP ถึงจะส่งไปได้ ข้อเท็จจริงได้รับคำยืนยันจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรว่าไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร GAP ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายรับทราบและนายด่านสุไหงโก-ลกเข้าใจแล้ว จะไม่มีการเรียกเอกสารนี้

ประเด็นที่สาม การอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรายย่อยขายสินค้าให้กับชาวมาเลเซียผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งอาจมีปริมาณแต่ละสัญญาซื้อขายไม่มากนัก แต่ติดปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการส่งสินค้าทีละน้อยข้ามแดนไปยังผู้ซื้อจากมาเลเซีย มอบหมายให้นายด่านโก-ลก  บริษัทชิปปิ้ง และภาคเอกชนผู้ประกอบการรายย่อยประชุมหารือกันหาช่องทางที่เป็นทางออกในการอำนวยความสะดวกให้ต่อไป

ประเด็นที่สี่ ภาคเอกชนขอให้ไปรษณีย์ไทยช่วยลดค่าบริการส่งสินค้าบางกลุ่มซึ่งปัจจุบันไปรษณีย์ลดค่าบริการโลจิสติกส์ผ่านไปรษณีย์ไทยให้รายการต่างๆเยอะแล้ว เช่นผลไม้สด ผลไม้แปรรูป สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ลดราคาค่าส่งไปรษณีย์ให้เป็นกรณีพิเศษอยู่แล้ว แต่หากมีสินค้าใดเพิ่มเติมและมีปริมาณตามสมควรให้รวบรวมและเจรจากับไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดต่อไปได้ ไปรษณีย์จะใช้ดุลพินิจในการช่วยอำนวยความสะดวกต่อไปถือเป็นนโยบาย โดยเป็นกรณีไป


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"