'ไทยสร้างไทย'บุกชายแดนใต้ ชูปฏิรูปกม.มั่นคงให้อำนาจปชช.


เพิ่มเพื่อน    

18 ต.ค. 64 - พรรคไทยสร้างไทย นำโดย นายโภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมด้วย นายศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา  นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน และนางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ทีมงานพรรคไทยสร้างไทย ร่วมประชุมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ The Patani และ Patani Baru จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสี่อำเภอ ของ จ. สงขลา เรื่องนโยบายด้านสันติภาพ ความมั่นคง และเศรษฐกิจ โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมประชุม video conference ในครั้งนี้ด้วย

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ควรมีการปฏิรูปกฎหมายด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัย โดยควรเปลี่ยนโครงสร้างให้ประชาชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ นอกจากนี้ควรมีนโยบายสนับสนุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนปัตตานี เช่น ยอมรับการเรียนแบบสอง ภาษา และควรออกนโยบายเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางส่งออกอาหารฮาลาลโลก

ด้าน นายโภคิน กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างอำนาจให้แก่ประชาชน โดยการปลดปล่อย (liberate) และสร้างอำนาจ (empower) ประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กที่ถูกกดทับโดยระบอบอำนาจนิยมและรัฐราชการ รวมถึงบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์กฎอัยการศึกมาไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เกิดสันติภาพได้

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมีประสิทธิผลอย่างจริงจัง ต้องมาจากการตัดสินใจร่วมกับประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่จากทหารหรือระบบรัฐราชการที่ไม่เข้าใจบริบทของความขัดแย้ง และความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง และอยากให้มีความยุติธรรมและยึดหลักนิติธรรมในการใช้กฎหมายและตัดสินคดีความต่างๆ รวมทั้งต้องทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคใดก็ล้วนเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกัน พร้อมจะให้อภัยและเดินหน้าไปด้วยกัน และที่สำคัญที่สุดต้องทำให้ประชาชนและข้าราชการมีความรู้สึกและปฏิบัติต่อกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้างประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเราและลูกหลานบนพื้นฐานของสันติวิธี.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"