BTSโชว์มาตรการเยี่ยวยาผู้บริโภคไม่หักค่าเที่ยวพร้อมคืนเงิน 


   

บีทีเอส"แถลงมาตรการเยียวยาผู้โดยสารได้รับผลกระทบรถไฟฟ้าขัดข้อง 25-27 มิ.ย. ระบุไม่ถูกตัดเที่ยวการเดินรถ  หรือพร้อมคืนเงินใหม่ภายในวันที่31 กค.นี้ 

5ก.ค.61-นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ  BTS  เปิดเผยว่า บีทีเอสพร้อมเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากรถไฟฟ้าบีทีเอสขัดข้อง  โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการเยี่ยวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในช่วงวันที่ 25-27 มิ.ย. 61 อยู่แล้วคือ  บัตรโดยสารประเภท ตั๋วเที่ยวเดียว  (Single Journey Ticket)     ผู้โดยสารที่ได้รับตั๋วโดยสารกลับไปในช่วงที่เกิดความล่าช้า จะสามารถนำบัตรโดยสารมาใช้เดินทางได้ภายใน 14วันนับจากวันที่ออกบัตร  หากในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ต้องการใช้บัตรดังกล่าวเดินทางในระบบ สามารถนำบัตรโดยสารดังกล่าวมาขอคืนเงินค่าโดยสารได้
    
ส่วนบัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักเรียน นักศึกษาหรือผู้สูงอายุ(Rabbit Card)
บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเงินค่าโดยสาร ในกรณีที่เกิดความล่าช้า โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด  เช่นเดียวกับบัตรโดยสารบีทีเอสประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วันสำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา(30-day Pass)  ก็จะไม่ถูกตัดเที่ยวเดินทาง ในกรณีที่เกิดความล่าช้า โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการคืนค่าโดยสารในกรณีล่าช้าช่วงวันที่ 25-27 มิ.ย. ที่ผ่านมา แบ่งเป็น ประเภทบัตรโดยสารประเภทตั๋วเที่ยวเดียว (Single Journey Ticket) ผู้โดยสารที่ได้รับตั๋วโดยสารกลับไปในช่วงที่เกิดความล่าช้า สามารถนำบัตรโดยสารมาใช้เดินทางได้ภายใน 14วันนับจากวันที่ออกบัตร หากในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ต้องการเดินทางในระบบ สามารถนำบัตรโดยสารดังกล่าวมาขอคืนเงินค่าโดยสารได้ภายในวันที่31กรกฎาคม 2561

บัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักเรียน นักศึกษาหรือผู้สูงอายุ(Rabbit Card) สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษจำนวน 3 เที่ยว1 ,บัตรโดยสารบีทีเอสประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วันสำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา (30-day Pass) ผู้โดยสารที่มีเที่ยวเดินทางคงเหลือในช่วงที่เกิดความล่าช้า ในช่วงวันที่ 25 - 27มิถุนายน 2561สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 6 เที่ยว1

" ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารมาติดต่อขอรับการเติมเที่ยวเดินทางพิเศษได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารสถานีบีทีเอสทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 กรกฎาคม 2561เท่านั้น และสามารถใช้เดินทางได้ภายใน 45วันนับจากวันที่มาเติมเที่ยวพิเศษ และจะมีอายุการใช้งานอีก 30วันนับจากการใช้เที่ยวพิเศษเดินทางครั้งแรก"นายคีรีกล่าว

นายคีรีกล่าวว่า  สิ่งที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มเติมในกรณีมีการประกาศเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องทำให้เกิดความล่าช้าเกิน 30 นาที ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยบัตรโดยสารประเภท ตั๋วเที่ยวเดียว(Single Journey Ticket)ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารมาขอคืนเงินค่าโดยสารได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในวันเดียวกัน หรือ ขอรับบัตรโดยสารกลับไปโดยสามารถนำมาใช้เดินทางได้ภายใน 14วันนับจากวันที่ออกบัตร
    
บัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไปหรือนักเรียน นักศึกษาหรือผู้สูงอายุ(Rabbit Card)    บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเงินค่าโดยสาร ในกรณีที่เกิดความล่าช้า โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด

บัตรโดยสารบีทีเอสประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วันสำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา (30-day Pass) 
บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเที่ยวเดินทาง ในกรณีที่เกิดความล่าช้า โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด และ บริษัทฯ จะพิจารณาให้เที่ยวเดินทางพิเศษจำนวน 2 เที่ยวต่อวันที่เกิดความล่าช้า

"ปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ให้บริการมาตั้งแต่ 19 ปี ถือว่ารุนแรงและที่ผ่านมาขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีฝ่ายใดผิดทั้งหมด โดยบีทีเอสไม่เคยโทษเป็นความผิดของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  หรือ แม้แต่บีทีเอสก็ไม่ได้ผิดทั้งหมด ตามข้อเท็จจริงการเยียวยาครั้งนี้ ต้องการชดเชยความเสียหายผู้เดินทางที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามเวลา และมั่นใจว่าการเยียวยาครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยประเมินว่าการเยียวยาผู้ใช้บริการช่วงเวลาดังกล่าวจะใช้เงินหลักสิบล้านบาท" นายคีรีกล่าว

นอกจากนี้บริษัทเตรียมเปิดช่องทางใหม่ในการแจ้งข้อมูลการให้บริการโดยจะมี Application ในชื่อ ‘BTS SkyTrain’ ให้ Download ทั้งใน Apple App Store และ Google Play Store ซึ่งบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยมีจุดเด่นที่สุดอยู่ที่ การแจ้งเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้อง และการแจ้งความหนาแน่นของแต่ละสถานีแบบ Real Time เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลก่อนใช้บริการ โดยคาดว่า Application นี้จะพร้อมใช้งานในวันที่ 1 ส.ค.นี้