อดีตผอ.พศ.อ่วม!ปปช.เชือดทุจริตเงินทอนวัด 7 แห่ง


เพิ่มเพื่อน    

พนม ศรศิลป์

6 ส.ค.61 - มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลนายพนม ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กับพวก ในความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554)และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 147 

ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใดเบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตน หรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ตามมาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีทุจริตงบอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด ของพศ. มูลค่าหลายสิบล้านบาท ในพื้นที่ จ. ลำพูน จำนวน 6 วัด และ จ.ลำปาง จำนวน 1 วัด รวม 7 วัด 

ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 7 ส.ค. เวลา 14.00 น. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. จะแถลงมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดังกล่าว ที่ห้องแถลงข่าว อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ.


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน