ทล.สั่งเฝ้าระวังน้ำท่วม ดินโคลนถล่มบนทางหลวง ตลอด24ชม.


   

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์ดินสไลด์ ดินโคลนถล่มบนทางหลวง หลังได้รับผลกระทบจากพายุเบบินคา พบ 3 จังหวัดน้ำท่วม การจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชม.

19ส.ค.61 นายธานินทร์  สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยถึงความเสียหายของสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุเบบินคา ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 4 แห่ง จำนวน 4 สายทาง  การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง / ผ่านไม่ได้ 3 แห่งรายละเอียดสายทางที่การจราจรผ่านไม่ได้ 

มีดังนี้ 1. จังหวัดน่าน ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน น่าน – น้ำใส พื้นที่อำเภอภูเพียง ช่วงกม.ที่ 0 ระดับน้ำสูง 90 ซม. แนะนำเส้นทางเลี่ยง ไปอำเภอเมือง ไปอำเภอแม่จริม ใช้เส้นทางเลี่ยงแยกทางหลวงหมายเลข 101 ที่ กม.353 เข้าสะพานนาเหลืองพัฒนา ผ่าน อบต.นาเหลือง – อบต.น้ำแก่น ผ่านที่ว่าการ อำเภอภูเพียง ไปออกทางหลวงหมายเลข 1168 ที่กม.2+000 (วัดพระธาตุแช่แห้ง) ไปอำเภอแม่จริม แทน

ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอน ท่าล้อ – เมืองพลวง พื้นที่อำเภอภูเพียง ช่วงกม.ที่ 0 ระดับน้ำสูง 60 ซม. แนะนำเส้นทางเลี่ยงไปอำเภอสันติสุข ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 เลี้ยวชวาที่บ้านผาสิงห์ ไปบ้านหาดผาขน ออกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1169 ที่ กม.11+625 บ้านเมืองจัง แทน

2.จังหวัดเชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ – เชียงราย พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ช่วงกม.ที่ 45 – 47 น้ำท่วมทางเบี่ยงขาด แนะนำเส้นทางเลี่ยง เส้นทางที่ 1 เชียงใหม่ (ทล.11) – ลำพูน – ลำปาง (ทล.1) – พะเยา – เชียงราย ระยะทางประมาณ 350 กม.  เส้นทางที่ 2 เชียงใหม่ (ทล.1001) พร้าว (ทล.1150) เวียงป่าเป้า แม่สรวย เชียงราย ระยะทางประมาณ 250 กม.  เส้นทางที่ 3 เชียงใหม่ (ทล.107) ฝาง – (ทล.109) แม่สรวย (ทล.118) – เชียงราย ระยะทางประมาณ 280 กม. 

สำหรับความคืบหน้าการซ่อมแซมทางเบี่ยงทางหลวงหมายเลข 118 ทั้ง 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ที่กม.43 แล้วเสร็จอยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อย  จุดที่ 2 ที่กม.45 อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้  จุดที่ 3 ที่ กม.46 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อย  จุดที่ 4 ที่กม.47 อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม คาดว่าจะเปิดการจราจรได้ในวันที่20 ส.ค.

สำหรับสถานการณ์ดินสไลด์/ดินโคลนถล่ม พื้นที่ 2 จังหวัด  จำนวน 3 แห่ง จำนวน 2 สายทาง  (การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ดังนี้ จังหวัดน่าน ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนบ้านเวร – ห้วยโก๋น พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วงกม.ที่ 121 ใช้ ทล.101 เดินทางไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติแทน และบริเวณที่ กม.36+025  - กม.36+200 ซ้ายทาง ผิวทางเกิดการทรุดตัว เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงสันติสุข ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร  อุดรอยแตกปัจจุบัน การจราจรผ่านได้ 1 ช่องทาง

ทางหลวงหมายเลข  1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ์ ช่วงกม.ที่121+250 - กม.121+350 บ.ง้อมเปา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.น่าน ดินสไลด์ปิดผิวทาง การจราจรผ่านไม่ได้ หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ์กำลังดำเนินการนำเครื่องจักรเข้าแก้ไขเปิดการจราจร

 และ3.จังหวัดระนอง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนกระบุรี – หงาว พื้นที่อำเภอเมือง ช่วงกม.ที่ 584+500 แนะนำเส้นทางเลี่ยงให้ใช้ทางหลวงชนบท 4010 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4004 – บ้านน้ำตก แทน


ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมทางหลวงได้เข้าช่วยเหลือโดยการแจกน้ำ อาหาร และช่วยอำนวยความสะดวกขนย้ายสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย ของหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


เมื่อวาน........ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวัน "อัฏฐมีบูชา"

ชวนขยับ 'ทุกอย่าง' ก็ถูกสยบ
"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ