'ต่อตระกูล'ข้องใจทอท.ประกาศTORก่อนพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่มีผลบังคับใช้2วัน


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.ย.61- นายต่อตระกูล ยมนาค คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

"เสาร์สรรสร้าง" วันเสาร์ที่ 1 กย. ขอเสนอกรณีที่สังคมกำลังสนใจกันมากเรื่องรูปแบบของอาคารสุวรรณภูมิ 2 ที่ได้รับคัดเลือกให้ก่อสร้างแล้ว ว่าสร้างสรรค์ หรือ ลอกเลียนแบบ

คำแถลงของสภาสถาปนิก เมื่อ 31 สค. 2561 ในเรื่องนี้ จึงสำคัญมาก ควรรับฟังไว้เป็นดังนี้:

1 ผู้แทนสภาสถาปนิก ในกรรมการเคยเสนอให้ ทอท. ใช้ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พศ. 2560 ฉบับใหม่ แทนระเบียบจัดซื้อเดิมของ ทอท. เอง แต่ ทอท. ได้ประกาศ TOR ตามระเบียบของ ทอท. ก่อน ที่พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พศ. 2560 ฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ 2 วัน !

2/ ตามระเบียบจัดซื้อเดิมของ ทอท. คณะกรรมการ มีอำนาจเด็ดขาดที่จะตัดสิน ให้ผู้ที่เสนอราคาใดๆที่ไม่ปฏิบัติตาม TOR ในการยื่นเอกสารเสนอราคาให้ครบถ้วนถูกต้องได้

3/ เรื่องลอกเลียนแบบ สภามีจรรยาบรรณ ซึ่งห้ามการกระทำลักษณะนี้อยู่แต่ในขณะนี้ สภาฯยังมิได้ดำเนินการพิจารณา เป็นทางการจนกว่าจะมีผู้เสียหายร้องเรียนมายังสภา

4/ สภาฯ ได้ย้ำเตือนสถาปนิก สมาชิกของสภา ให้ระมัดระวังการกระทำที่อาจเป็นการผิดจรรยาบรรณ ในเรื่องการพูด หรือการวิพากษ์วิจารณ์ ใดๆ ที่เป็นการทำความเสื่อมเสีย กับสถาปนิกใดๆ

ผมขออนุญาตสรุป ออกมา ได้ดังนี้ หากสถาปนิกหรือผู้เกี่ยวข้องฟังแล้วเป็นอย่างอื่น กรุณาได้ทักท้วงด้วย

 

 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'