'ศรีสุวรรณ'บี้กกต.เชิญ'บิ๊กตู่-ไก่อู'แจงข่าวขบวนการชวนทำบัตรเสียลั่นปูดข่าวเท็จต้องรับผิดชอบ


เพิ่มเพื่อน    

 

 21ก.ย.61-ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นหนังสือถึงประธานกกต.  ผ่านนางสาวจินตนา ศรีนุกูล ผู้เชียวชาญพิเศษ รักษาการ ผอ. สำนักกิจการการเลือกตั้ง    เพื่อขอให้ กกต.สืบสวนและไต่สวนกรณีที่พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 กันยายนที่ผ่านมา    ว่าก่อนการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวว่ามีข่าวในลักษณะทำนองเชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งในรูปแบบแปลกๆ เช่น ไปทำให้บัตรเสียโดยวิธีที่แนบเนียนให้มากที่สุดหรือแม้แต่การกาบัตรในสิ่งที่ไม่เลือกใครเลย   

ซึ่งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เห็นว่าการเผยแพร่ข่าวดังกล่าว  เป็นการสร้างความสับสนให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีต่อกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย   หากปล่อยเลยตามเลยไปก็อาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 49 ได้    เพื่อความกระจ่างและระงับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น กกต.  จะต้องเชิญพล.อ.ประยุทธ  และ พล.ต.สรรเสริญ มาชี้แจง   โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 วรรคสอง ประกอบมาตรา 41 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วย กกต.  ที่บัญญัติให้ กกต.มีอำนาจในการควบคุม กํากับ ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ถือเป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการที่จะต้องดําเนินการสอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวน     

เพื่อป้องกันและขจัดการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ในการเลือกตั้งได้   ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม  หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏไม่ว่าโดยทางใด   ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไป   ว่ามีการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง   หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กกต.มีหน้าที่ต้องดําเนินการให้มีการสืบสวน หรือไต่สวน   เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่า   มีผู้กระทําการตามที่มีการสืบสวนหรือไต่สวน ให้คณะกรรมการสั่งให้ดําเนินคดีโดยเร็ว

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า  หากการสืบสวนไม่ปรากฏข้อมูลหรือหลักฐานอันเชื่อได้ว่า  มีพฤติการณ์ดังกล่าวจริง  นายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  จะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง   เพราะถือได้ว่าเป็นการเต้าข่าวเพื่อสร้างความเสียหายต่อกลไกการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามโรดแม็บของ คสช.ด้วย   กกต.จะต้องเอาผิดทั้งสองคน  แต่หาก กกต. ไม่เรียกหรือดำเนินการตามข้อเรียกร้องนี้ กกต.ก็จะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.อ.มาตรา157 ประกอบมาตรา 69 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ทันที

 เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยังขอให้ กกต.ตรวจสอบ  กรณีที่มีขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมการจัดทำนโยบายพรรค   โดยมีชื่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในแผ่นป้ายดังกล่าวอยู่ด้วยที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าข่ายการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560  และคำสั่งที่ 13/2561 หรือไม่ด้วย เพราะแม้จะมีคำสั่งคลายล็อกให้พรรคการเมืองดำเนินการหาสมาชิกพรรคได้ แต่ไมได้อนุญาตให้มีการหาเสียง   ซึ่งการปิดป้ายและรถตระเวนตามข่าว   ตนเห็นว่าเป็นการหาเสียงทางการเมืองน่าจะขัดคำสั่ง คสช. ซึ่งกรณีดังกล่าวอยู่ในอำนาจที่ กกต.จะสามารถสืบสวนสอบสวนได้   

 


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!