ทอท.อวดตัวเลขผู้โดยสารใช้บริการ6สนามบินพุ่ง139 ล้านคน


   

 

ทอท.เปิดตัวเลขผู้ใช้บริการสนามบิน 6 แห่ง ผู้โดยสารพุ่ง 139 ล้านคน เพิ่มขึ้น8 %และ 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.2% จีนยังใช้บริการมาเป็นที่หนึ่ง

30 ส.ค.61-นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ผลการดำเนินการด้านปริมาณการจราจรทางอากาศปีงบประมาณ 2561 ต.ค.60 – ก.ย.61 ท่าอากาศยาน 6 แห่ง  มีผู้โดยสารใช้บริการ 139.52 ล้านคน เพิ่มขึ้น8.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 80.49 ล้านคน เพิ่มขึ้น 11.0% และผู้โดยสารภายในประเทศ  59.03 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.2% ขณะที่มีเที่ยวบิน 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ  462,230 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.3% และเที่ยวบินภายในประเทศ  412,770 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 1.1%

นายนิตินัย กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีผู้โดยสารและเที่ยวบินใช้บริการมากที่สุดตามลำดับ โดย ทสภ.มีผู้โดยสาร 62.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.3%แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 51.15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.6% และผู้โดยสารภายในประเทศ 11.66 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.3% และมีเที่ยวบิน 364,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.3% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 277,900 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.9% และเที่ยวบินภายในประเทศ 86,100 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่ ทดม.มีผู้โดยสาร 40.56 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.1%แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 15.83 ล้านคน เพิ่มขึ้น 19.2% และผู้โดยสารภายในประเทศ 24.73 ล้านคน เพิ่มขึ้น3.5% และมีเที่ยวบิน 270,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.5% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 96,160 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15.5% และเที่ยวบินภายในประเทศ 173,840 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 2.1%

สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่ง ได้แก่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) และ ทชร.มีปริมาณการจราจรทางอากาศเติบโตเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่ ทภก.มีผู้โดยสาร 18.26 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.5% และมีเที่ยวบินจำนวน 116,500 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.1% ส่วนที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) มีผู้โดยสาร 10.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.4% และมีเที่ยวบิน 75,600 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 4.9% และที่ ทชร.มีผู้โดยสาร 2.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 17.6%และมีเที่ยวบิน 19,700 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 16.7%แต่ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) มีผู้โดยสาร 4.27 ล้านคน ลดลง 1.9% และเที่ยวบิน 29,200 เที่ยวบิน ลดลง 4.2%

สำหรับ ภาพรวมเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศเติบโตดีทุกท่าอากาศยาน แยกตามสัญชาติส่วนใหญ่เป็นสัญชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก รองลงไปเป็นรัสเซีย และอเมริกา โดยสัญชาติ 10 อันดับแรก (ไม่รวมสัญชาติไทย) ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย รัสเซีย อเมริกัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และอังกฤษ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 61 มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท.กว่า 19.79 ล้านคน เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 21.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ