ทอท.อวดตัวเลขผู้โดยสารใช้บริการ6สนามบินพุ่ง139 ล้านคน


   

 

ทอท.เปิดตัวเลขผู้ใช้บริการสนามบิน 6 แห่ง ผู้โดยสารพุ่ง 139 ล้านคน เพิ่มขึ้น8 %และ 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.2% จีนยังใช้บริการมาเป็นที่หนึ่ง

30 ส.ค.61-นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ผลการดำเนินการด้านปริมาณการจราจรทางอากาศปีงบประมาณ 2561 ต.ค.60 – ก.ย.61 ท่าอากาศยาน 6 แห่ง  มีผู้โดยสารใช้บริการ 139.52 ล้านคน เพิ่มขึ้น8.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 80.49 ล้านคน เพิ่มขึ้น 11.0% และผู้โดยสารภายในประเทศ  59.03 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.2% ขณะที่มีเที่ยวบิน 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ  462,230 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.3% และเที่ยวบินภายในประเทศ  412,770 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 1.1%

นายนิตินัย กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) มีผู้โดยสารและเที่ยวบินใช้บริการมากที่สุดตามลำดับ โดย ทสภ.มีผู้โดยสาร 62.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.3%แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 51.15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.6% และผู้โดยสารภายในประเทศ 11.66 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.3% และมีเที่ยวบิน 364,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.3% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 277,900 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.9% และเที่ยวบินภายในประเทศ 86,100 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่ ทดม.มีผู้โดยสาร 40.56 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.1%แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 15.83 ล้านคน เพิ่มขึ้น 19.2% และผู้โดยสารภายในประเทศ 24.73 ล้านคน เพิ่มขึ้น3.5% และมีเที่ยวบิน 270,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.5% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 96,160 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15.5% และเที่ยวบินภายในประเทศ 173,840 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 2.1%

สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่ง ได้แก่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) และ ทชร.มีปริมาณการจราจรทางอากาศเติบโตเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยที่ ทภก.มีผู้โดยสาร 18.26 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.5% และมีเที่ยวบินจำนวน 116,500 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11.1% ส่วนที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) มีผู้โดยสาร 10.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.4% และมีเที่ยวบิน 75,600 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 4.9% และที่ ทชร.มีผู้โดยสาร 2.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 17.6%และมีเที่ยวบิน 19,700 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 16.7%แต่ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) มีผู้โดยสาร 4.27 ล้านคน ลดลง 1.9% และเที่ยวบิน 29,200 เที่ยวบิน ลดลง 4.2%

สำหรับ ภาพรวมเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศเติบโตดีทุกท่าอากาศยาน แยกตามสัญชาติส่วนใหญ่เป็นสัญชาติที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก รองลงไปเป็นรัสเซีย และอเมริกา โดยสัญชาติ 10 อันดับแรก (ไม่รวมสัญชาติไทย) ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย รัสเซีย อเมริกัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และอังกฤษ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 61 มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท.กว่า 19.79 ล้านคน เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 21.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 


ธนาธร".......... กลายเป็น "เด็กสวน" ไปซะแล้ว! เมื่อวาน (๒๓ พ.ค.๖๒) สวมบทพระเอกฟิวเจอริสตา ทำเฟี้ยวใส่ "ศาลรัฐธรรมนูญ"

จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย