BOI คุยพร้อมรับต่างชาติลงทุนอีอีซี


   

บีโอไอ พร้อม “กอบศักดิ์” ร่วมประชุมหารือกับหอการค้าต่างประเทศในไทย ชี้โอกาสและความพร้อมรองรับการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี อำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติ พร้อมให้บริการสมาร์ทวีซ่า

31 ม.ค. 2561 - นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 บีโอไอได้จัดการประชุมหารือกับหอการค้าต่างประเทศในไทย โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักธุรกิจต่างชาติต่อการส่งเสริมการลงทุนของไทย และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ และการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจในประเทศไทย

 

“บีโอไอมั่นใจว่า การหารือในวันนี้ จะช่วยให้ผู้แทนหอการค้าต่างประเทศในไทยเกิดความเข้าใจนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะช่วยให้หอการค้าต่างประเทศมีความมั่นใจนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล และนำไปสู่การขยายธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การให้บริการสมาร์ทวีซ่า ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 1 ก.พ. นี้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจในไทย และจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนได้เป็นอย่างดี”นางสาวดวงใจ กล่าว.

 


ก็อย่างที่ว่า..........!ส่งกากนักศึกษา เล่นบท "อยากเลือกตั้ง" แหกกฎเพื่อให้ตำรวจจับจับเพื่อ "สร้างเงื่อนไข"ให้พวก "ตัวการหลังฉาก" ยกเป็นความสมเหตุ-สมผลด้านสิทธิเสรีภาพ

เอามันซะบ้าง 'เผื่อสำนึก'
'ธรรมศาสตร์กับศิษย์ประสาท'
หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'
ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?