ไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่


   

   

   ว่าเรื่องปฏิทินโจรไปแล้ว

                คราวนี้มาดูปฏิทินการเมืองกันบ้าง

                วานนี้ (๘ พฤศจิกายน) "วิษณุ เครืองาม" กางให้เห็น ว่าไทม์ไลน์การเลือกตั้งหลังจากนี้ไปจะเป็นเช่นไร

                ....วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จะมีผลบังคับใช้เป็นวันแรก

                สิ่งที่ต้องทำ คือ ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันกฎหมายมีผลบังคับใช้

                นั่นคือไม่เกินวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

                หลัง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้แล้ว กกต.จะต้องยกร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เลือกตั้ง ส.ส.

                แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อนำความขึ้นทูลเกล้าฯ

                เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงมา ภายใน ๕ วัน กกต.จะต้องออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร ส.ส. และจำนวน ส.ส.ในแต่ละเขต

                จากการพูดคุยกับทุกฝ่าย คาดการณ์กันว่า กกต.จะประกาศให้เป็นวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

                เมื่อเลือกตั้งแล้ว กกต.ต้องประกาศผลภายใน ๖๐ วัน จะตรงกับวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

                การเปิดประชุมสภาครั้งแรก จะมีขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง

                ซึ่งตรงกับวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

                จากนั้นจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รวมถึงลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี เมื่อได้นายกฯ แล้ว จะนำรายชื่อกราบบังคมทูลฯ ซึ่งหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงมา นายกฯ จะแต่งตั้ง ครม.เพื่อเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ

                วันที่ ครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง ครม.เดิม และ คสช.จะสิ้นสุดลงในวันนั้น

                ครม.ชุดใหม่จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน ๑๕ วันนับจากปฏิญาณ คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒....

                นั่นคือปฏิทินการเมืองที่ชัดเจนที่สุด ณ เวลานี้

                หากไม่มีอุบัติเหตุใดๆ งานแรกๆ ของรัฐบาลใหม่คือการจัดทำงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๓ และโยกย้ายข้าราชการประจำปีพอดิบพอดี

                ยังมีเรื่องต้องทำความเข้าใจจากรณีที่ "ดอน ปรมัตถ์วินัย"  รัฐมนตรีต่างประเทศ พูดถึงการเข้าสังเกตการณ์เลือกตั้งของต่างชาติว่า "ไม่เป็นมงคล" ตามด้วย "น่าอดสู"

                ถ้าสงบปากสงบคำไว้บ้างน่าจะดี เพราะ "ดอน ปรมัตถ์วินัย" กำลังทำตัวเป็นภาระให้กับรัฐบาล คสช.

                การสังเกตการณ์เลือกตั้งจากต่างชาติ เรียกว่าเป็นประเพณีการเลือกตั้งทั่วโลกด้วยซ้ำ

                "พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา" เลขาธิการ กกต. อธิบายเรื่องนี้ว่า

                "การเข้าสังเกตการณ์เลือกตั้งขององค์กรเอกชน และองค์กรนานาชาติเป็นเรื่องปกติ เพราะการเลือกตั้งของไทยทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้ง โดย กกต.ได้เชิญประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้ามา ซึ่งออกค่าใช้จ่ายให้บางส่วนเหมือนอย่างในกรณีของการเลือกตั้งที่กัมพูชาหรือมาเลเซีย ที่ได้เชิญ กกต.ไทยร่วมสังเกตการณ์ เรื่องนี้ จึงเป็นเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนกรณีของสหภาพยุโรป หรืออียูนั้น ส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดในส่วนนี้"

                ฉะนั้น...อย่าสร้างความเชื่อที่น่ากลัวว่าหากต่างชาติมาดู จะเป็นสิ่งชั่วร้าย น่าอาย

                ไม่เช่นนั้นการเลือกตั้งทั้งโลกก็ชั่วร้ายหมด

                การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่ผ่านมา ก็มีการเชิญต่างชาติเข้าไปสังเกตการณ์

                องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป หรือ OSCE ส่งทีมผู้สังเกตการณ์ระยะยาวร่วมครึ่งร้อยคน เพื่อสอดส่องว่าการจัดเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้มาตรฐานสากลหรือไม่

                ฉะนั้นอย่าคิดว่าการเลือกตั้งภายใต้รัฐบาล คสช.ดีเลิศกว่าที่อื่นในโลก

                หัดคิดในมุมกลับเสียบ้าง การมีต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้ง จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าการเลือกตั้งในไทยใต้มาตรฐาน

                เว้นเสียว่าท่านต้องการปิดบังอะไร!.

 

 


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ