มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดตัวแอปพลิเคชัน MIQ (Mobile Internet Quality)


เพิ่มเพื่อน    

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ หัวหน้าภาควิชาสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในฐานะหัวหน้าโครงการผู้วิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชัน MIQ (Mobile Internet Quality) เพื่อใช้สำหรับ ตรวจสอบคุณภาพการบริการอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G เพื่อผู้บริโภค ซึ่งสามารถใช้งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) หรือ Tablet ทั้งในระบบ IOS และ Android 

 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ใช้บริการ อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G  ในประเทศไทย จะสามารถทดสอบคุณภาพของบริการอินเทอร์เน็ตโดยใช้แอปพลิเคชันจากต่างประเทศ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบความเร็วในการ Upload/Download ข้อมูลไปยัง Server เท่านั้น ซึ่งทำให้ผลจากการทดสอบอาจจะไม่ครอบคลุมลักษณะการใช้งานที่แท้จริง

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้สนับสนุนโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นตรวจสอบคุณภาพของบริการสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G และ.4G เพื่อผู้บริโภค (Mobile Internet QoS Tool by NBTC : MIQT)  เพื่อคิดค้นและออกแบบแอปพลิเคชันสําหรับ การตรวจสอบคุณภาพของบริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ

 

และขณะนี้ พร้อมให้บริการบนแพลตฟอร์มมาตรฐานซึ่งเป็นที่นิยมใช้บนอุปกรณ์ Smart Phone /Tablet คือ IOS และ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประชาชนสามารถที่จะดาวโหลดได้ฟรีทั้ง Play Store และ App  Store  โดยค้นหาคำว่า “MIQ” หรือเข้าไปที่ http://miq.nbtc.go.th เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวโหลดได้ เช่นกัน

             

สำหรับ MIQ นอกจากจะวัดคุณภาพสัญญาณและคุณภาพการบริการอินเตอร์เน็ต ด้วยการวัดความเร็ว ตามมาตร ฐานสากล (แบบ Speed Test) จะมีการจำลองสภาพการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ เช่น การ เข้าถึง เว็บไซต์ Social Networks การชมวิดีโอแบบออนไลน์ การสื่อสารด้วยภาพและเสียง เพื่อให้ได้ผลประเมิน ความพึงพอใจที่ตรงข้อเท็จจริงมากที่สุด  และผู้ใช้สามารถ Download เพื่อใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข

            

และข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดที่จำเป็นทางด้านเทคนิค  เช่น ความแรงของสัญญาณ พิกัด GPS จุดทดสอบ คุณภาพของการบริการอินเทอร์เน็ตในแต่ละด้าน วันเวลาที่ทำ การทดสอบ เป็นต้น เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบหรือใช้อ้างอิงกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่อง คุณภาพสัญญาณจากผู้ บริโภค มายัง กสทช. ซึ่งจะทำให้การพัฒนาการบริการอินเทอร์เน็ตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งประชาชนสามารถดาวโหลดได้ที่  http://miq.nbtc.go.t 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"