คิงเพาเวอร์ จับมือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งมอบ “สุขา สุขใจ” ที่สวนสาธารณะศรีเมือง จ.น่าน


   

 

จากนโยบายของกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ในการร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบห้องน้ำให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยครั้งนี้ส่งมอบเป็นแห่งที่สาม ณ สวนสาธารณะศรีเมือง จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ” เพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณูปโภค และสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดของห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ให้ทัดเทียมระดับสากล

 

 

โครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ” ร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในการมอบห้องน้ำให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 10 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้าน โดยมีรูปแบบสากล “Universal Design” สำหรับชาย หญิง และผู้พิการ โดยมีการออกแบบให้เป็นห้องน้ำเพื่อทุกคน การสร้างคำนึงถึงเด็ก ผู้ใหญ่และผู้พิการ เพื่อการใช้งานที่สะดวก ปลอดภัย และความสะอาด ตามหลักสากล ซึ่งถือว่าประเทศนั้นมีความพร้อมที่จะดูแลบุคคลทุกเพศ ทุกวัย โดยมีการส่งมอบมาแล้ว 2 แห่ง คือ แห่งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และแห่งที่สอง ที่สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี โดยในวันนี้เป็นแห่งที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงใกล้เข้าสู่ฤดูหนาว การท่องเที่ยวทางภาคเหนือจะเริ่มคึกคักเพราะนักท่องเที่ยวต้องการไปสัมผัสความเย็นและสายหมอกจำนวนมาก ซึ่งวันนี้นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบ “พลังคนไทย สุขา สุขใจ” ที่ จ.น่าน ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน , เนตรชนก ทวีศรี ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

 

วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เข้าสู่ฤดูหนาว จ.น่าน ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสลมหนาว เพื่อให้ จ.น่าน เตรียมพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวที่ทุกคนขาดไม่ได้คือ ความพร้อมในเรื่องของห้องน้ำ ซึ่งแม้จะดูเป็นจุดเล็กๆ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ต้องใช้บริการ ทางกระทรวงฯ จึงร่วมมือกับภาคเอกชน โดยกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งที่สาม เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับชาวน่านและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดน่าน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวของน่านอีกด้วย หากจะกล่าวถึงเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งต้องมาจากรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว อีกทั้งการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ทั้งนี้ในการมุ่งสร้างรายได้อย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ เพราะหากแหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถอำนวยความสะดวก หรือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สถานที่แห่งนั้นจะไม่เกิดการมาเยือนและเที่ยวซ้ำอีก ขณะเดียวกันหากแหล่งท่องเที่ยวสามารถอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานนั้นก็จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่ม และสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน ดั่งเช่นโครงการ พลังคนไทย สุขา สุขใจ ที่อำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ความสุขและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งใส่ใจในการอำนวยความสะดวกซึ่งมีห้องน้ำสำหรับกลุ่มผู้พิการเพื่อให้ส่งความสุขต่อไปอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

 

 ทางด้าน อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า น่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคับคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมาก ทางน่านมีการเตรียมรับมือในเรื่องของห้องน้ำ ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอ โดยกลุ่มคิง เพาเวอร์ มีโครงการ “พลังคนไทย สุขา สุขใจ” เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับให้การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

 

 

กลุ่มคิง เพาเวอร์ ได้มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไทย ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน โครงการ “พลังคนไทย สุขา สุขใจ” ถือเป็นหนึ่งความตั้งใจที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์ ในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อช่วยส่งเสริม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะ “สุขา” ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะสุขาที่สะอาดมีคุณภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้พิการ ได้ใช้ประโยชน์อย่างสะดวก เท่าเทียม จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับแหล่งท่องเที่ยว และยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทาง สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วย

 


ครับ... มันคือนิติกรรมอำพราง เอกสารแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วานนี้ (๑๑ ธันวาคม) เขียนข้อความเอาไว้สั้นๆ ว่า........

'เจ้าพ่อ-เจ้าแม่' เฟกนิวส์
งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่