“ขุนคลัง” โอดมาตรการภาษีพี่ช่วยน้องแป้ก


เพิ่มเพื่อน    

 

“ขุนคลัง” โอดมาตรการพี่ช่วยน้องหวังใช้ผู้ประกอบการใหญ่สร้างดีเอ็นเอทางธุรกิจที่แข็งแรงให้รายย่อยแป้ก แม้พยายามผลักดันต่อเนื่อง 2 ปี 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า มาตรการหักลดหย่อนภาษีพี่ช่วยน้อง ที่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นช่วยผู้ประกอบการรายเล็กกว่าให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 2 ปี แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นน้อยมาก แม้ว่ากระทรวงการคลังพยายามผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการ CSR ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนทำ ก็ยังเป็นการดำเนินการเป็นจุดๆ ไม่ได้เป็นภาครวมของทั้งภาคอุตสาหกรรม ทำให้การลดความเหลื่อมล้ำของประเทศแก้ไขได้ยาก

ทั้งนี้ สาเหตุที่กระทรวงการคลังสนับสนุนมาตรการพี่ช่วยน้อง เพราะคนหรือผู้ประกอบการแต่ละรายมีความสามารถไม่เท่ากัน ถึงแม้จะมีโอกาสเท่ากันก็ตาม คนหรือผู้ประกอบการที่เก่งกว่าก็จะไปได้เร็วกว่าคนที่เก่งน้อยกว่า ยิ่งเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น กระทรวงการคลังจึงต้องการให้ผู้ประกอบการที่แข็งแรงกว่าลงไปช่วยคนที่เก่งน้อยกว่า และเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งอุตสาหกรรม ส่งผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

"ผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก เริ่มมาจากศูนย์ หรือติดลบ แต่น่าเสียดายเมื่อวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วไม่ได้สร้างดีเอ็นเอให้กับองค์กร ที่จะช่วยคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เก่งน้อยกว่า" นายอภิศักดิ์ กล่าว

นายอภิศักดิ์ กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันมีผู้เสียภาษีไม่ถูกต้องมากกว่าผู้เสียภาษีถูกต้อง ผู้ประกอบการรายเล็กอาจไม่มีความรู้เรื่องการเสียภาษี ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา ออกมาตรการนิรโทษกรรมผู้เสียภาษีไม่ถูกต้องไม่เอาผิดย้อนหลัง ผู้ประกอบการที่เข้าโครงการเสียภาษีให้ถูกต้องจำนวนมากรู้สึกเสียเปรียบสู้ผู้ประกอบการที่ยังเสียภาษีไม่ถูกต้องไม่ได้ ส่งผลให้มาตรการบัญชีเดียวที่ผ่านมาก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเช่นกัน


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"