ญี่ปุ่นเข้มกฏกติกาสารตกค้าง พ่อค้าส่งออกข้าวร้องจ๊าก


   

 

          นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหากรณีที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของรัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมออกประกาศบังคับปรับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารฟอสอีทิล (fosetyl-aluminium) ซึ่งผสมในยาปราบศัตรูพืชปนเปื้อนในสินค้าเกษตร รวมทั้งข้าวในปริมาณไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยคาดว่าหากประกาศมีผลบังคับใช้จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยไปตลาดญี่ปุ่นที่มีปริมาณส่งออกปีละ 3 แสนตันทันที เพราะจากการสุ่มตรวจข้าวไทยพบการปนเปื้อนของสารฟอสอีทิลในระดับ 0.1-0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเกินระดับของประกาศใหม่
    
        “คาดว่าประกาศฉบับใหม่นี้ จะลงในราชกิจานุเบกษาเดือนมี.ค.2561 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนต.ค.2561 ทำให้การส่งออกข้าวไทยไปตลาดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดข้าวคุณภาพดีเสียหายทันที เพราะส่งออกไม่ได้ หรือการส่งออกข้าวไทยไปตลาดญี่ปุ่นอาจจะหายไปทั้ง 3 แสนตัน”นายชูเกียรติกล่าว

 


"ดร.ปรีดี พนมยงค์"......... ก่อตั้ง "ธรรมศาสตร์" ขึ้นเมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๗ และใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง"

หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'
ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?
มาเลย์ที่ 'มีมากกว่าอายุ'
เหตุใด 'ต้องโหน' เสือดำ?