รัฐบาลลุยผลักดัน PPP Fast Track วงเงิน 4 แสนล้านบาท


   

 

12 ธ.ค.2561 -นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2561 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปที่สำคัญ 2 เรื่อง ให้เรื่อง PPP Fast Track วงเงินประมาณ 4 แสนล้านบาท ให้เป็นไปตามแผน

เรื่องที่ 1. คณะกรรมการ PPP รับทราบความคืบหน้าโครงการตามมาตรการ PPP Fast Track และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - วงแหวนกาญจนาภิเษก มูลค่า 1.28 แสนล้านบาท และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต มูลค่า 3.94 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะกรรมการ PPP ได้ภายในต้นปี 2562

นอกจากนี้ยังได้ยังสั่้งให้ติดตามโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการกระจายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาค และบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นของหัวเมืองหลัก

เรื่องที่ 2. คณะกรรมการ PPP ได้พิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  มูลค่าเงินลงทุน 2.35 แสนล้านบาท ภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ซึ่งคาดว่า จะเปิดให้บริการในส่วนตะวันออกได้ในปี 2566 และทั้งเส้นภายในปี 2568

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนและแหล่งเงินที่เหมาะสมและเสนอกลับมายังคณะกรรมการ PPP โดยเร็ว โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจะช่วยเชื่อมโยงการเดินทางของผู้โดยสารที่อยู่อาศัยในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่บริเวณศูนย์กลางเมืองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งช่วยเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สมบูรณ์ตามแผนแม่บท M-MAP และบรรเทาปัญหาการจราจรแออัดภายในเมือง


ยุคนี้ นักวิจารณ์เยอะ ซึ่งเป็นเรื่องดี.... แต่ประเภท "ไม่อ่านเนื้อ" อ่านแค่พาดหัว ๒-๓ คำ แล้วหยิบไปวิจารณ์เป็นคุ้ง-เป็นแควนี่ซี

เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'