กกพ.ยันคำเดิมยกอุทธรณ์ซื้อโกลว์ GPSC ทราบเรื่องแต่จะเดินหน้ากระบวนการต่อ


   

 

กกพ.ยันคำเดิม ยกอุทธรณ์ จีพีเอสซี กรณีซื้อหุ้นโกลว์ แจงเป็นการลดการแข่งขัน ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน ด้านจีพีเอสซี ทราบเรื่องจ่อเสนอเข้าบอร์ด ยันเดินหน้ากระบวนการซื้อหุ้นต่อไปพร้อม ตอบโจทย์ของ กกพ.ให้ชัดเจน

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาข้ออุทธรณ์ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ขอซื้อกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตอีกราย ภายหลังเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 กกพ. ได้มีมติไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ และเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 จีพีเอสซี ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง กกพ. ว่า เมื่อวันที่ 13  ธ.ค. กกพ.มีมติไม่รับอุทธรณ์และยืนตามมติไม่อนุญาตให้เกิดการซื้อกิจการดังกล่าว เนื่องจากเป็นการลดการแข่งขันตามมาตรา 60 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงานฯ และข้อ 8 ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการรวมกิจการอันก่อให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน พ.ศ. 2552  

ทั้งนี้ กกพ.ยืนยันว่า แม้ในธุรกิจของการจำหน่ายไฟฟ้าจะเป็นการผูกขาดโดยธรรมชาติ และในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่จะมีผู้ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าเพียงรายเดียว แต่ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในพื้นที่ที่มีการอุทธรณ์มีผู้ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 2 รายในพื้นที่ การที่มีการรวมกิจการจนทำให้เหลือผู้ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าเพียงรายเดียว โดยสภาพจึงเป็นการลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การไม่เห็นชอบให้กระทำการรวมกิจการตามที่ยื่นขออนุญาต เนื่องจากเป็นการลดการแข่งขันจึงเป็นการพิจารณาที่เป็นไปตามกฎหมายแล้ว

"ขั้นตอนต่อไป ทางสำนักงาน กกพ. จะแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ จีพีเอสซี รับทราบต่อไป"น.ส.นฤภัทรกล่าว

ด้านนายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี กล่าวว่า จีพีเอสซีจะเดินหน้ากระบวนการเข้าซื้อหุ้นโกลว์ต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหาแนวทางที่เหมาะสม และจะต้องตอบโจทย์ที่ กกพ.ยังไม่เห็นด้วยให้ชัดเจน โดยจะนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด)เร็วๆ นี้


เรื่อง "พานไหว้ครู" นี่.........ใครก็อย่าไปโทษ "นายธนาธร" เลย! ดูตามรูปการณ์แล้ว คนพรรคอนาคตใหม่หรือตัวนายธนาธร ไม่ได้เป็น "ต้นคิด" หรือ "ต้นเรื่อง" แน่

ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน
'แก้รัฐธรรมนูญ' แก้เพื่ออะไร?