ค่าเผาขยะโคตรแพง! 'ศรี'ทนไม่ได้ ร้องสตง.สอบเอาผิดกทม.


   

19 ธ.ค. 61 - นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยกองจัดการขยะ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำร่างขอบเขตงาน (ทีโออาร์) โครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณโครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการ มูลค่า 13,140 ล้านบาทนั้น
       
ทั้งนี้การจัดทำทีโออาร์ดังกล่าวมีข้อพิรุธหลายประการที่ส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายที่วางแผนร่วมกันกับ กทม. อย่างเป็นขั้นเป็นตอน อาทิ  การกำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริงถึง 3 เท่าตัว คือ 900 บาทต่อตัน ทั้งๆ ที่ท้องถิ่นอื่นๆ ได้ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันกับ กทม. แต่ทว่ากลับมีราคากลางที่น้อยกว่า กทม.ถึงราว 3 เท่าตัว อาทิ โรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ (MW) ต.โนนทอน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้สัมปทานสัญญาในรูปแบบ BOT ระยะเวลา 20 ปี (เช่นเดียวกับในร่างทีโออาร์ของ กทม.) มีกำลังการกำจัดขยะ 600 ตันต่อวัน (ของ กทม.กำหนดขั้นต่ำ 1,000 ตันต่อวันต่อโรง) ค่ากำจัดขยะเพียงตันละ 250 บาทในปีแรก และกำหนดเพิ่มขึ้น 10% ในทุก 3 ปี หากคำนวณตามสัญญาสัมปทานดังกล่าว อัตราค่าจ้างกำจัดขยะสูงสุดไม่เกิน 490 บาทต่อตันเท่านั้น
     
ขณะที่โรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ตในปัจจุบันก็กำหนดอัตราค่าจ้างกำจัดขยะเพียง 300 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ได้กำหนดไว้ในร่างทีโออาร์โครงการเตาเผาขยะมูลฝอยในอีกหลายๆ จังหวัด อีกทั้งทุกโครงการมีการต่อยอดเป็นกิจการผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ กฟผ. หรือ กฟภ. ซึ่งถือเป็นรายได้หลักอีกทางของบริษัทเอกชนที่เข้ามาลงทุนด้วย 
         
นอกจากนั้นยังมีการกำหนดประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การจำกัดไดออกซินที่ไม่เพียงพอ, ความไม่เหมาะสมของแหล่งที่มาในการสืบราคากลางอันมีลักษณะที่ส่อไปในทางทุจริต ในการร่างทีโออาร์ที่เข้าข่ายล็อคสเปคกีดกันผู้ประการรายอื่น ซึ่งจะยังผลให้รัฐ หรือ กทม. เสียประโยชน์อย่างมหาศาล หากปล่อยให้การกำหนดทีโออาร์ดังกล่าวผ่านพ้นไปและเข้าสู่การประมูลได้ จะเป็นการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขัดต่อมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยชัดแจ้ง
               
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อใช้อำนาจตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2561 ในการตรวจสอบทีโออาร์โครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุชนั้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซ.อารีย์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กทม.

 


อู่ฮั่น เจียโหยว! อู่ฮั่น สู้..สู้! ครับ...ให้กำลังใจพี่น้องจีนที่อู่ฮั่นแล้ว ก็ต้องให้กำลังใจทีมไทย "หน่วยปฏิบัติการเด็ดชีพโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" ของเราด้วย ประกอบด้วย

ผู้พิพากษา 'พิพากษา' รัฐบาล
การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'