ยืมมือเด็กฆ่าคสช.


   

    มันระส่ำ!
    เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ วางระเบิดเอาไว้ ฝ่ายรักประชาธิปไตยปานจะกลืนกิน ต้องออกมาแก้ข่าวกันให้วุ่น 
    มีน้อยคนครับที่จะคิดได้ว่า พาเหรดล้อการเมือง ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ คือการชุมนุมทางการเมือง 
    เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ 
    ...ผู้ใดมั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการชุมนุมที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย....
    และเรืองไกรคือหนึ่งในนั้น 
    ถามว่ามีเจตนาอะไร?
    ถ้าตีความตามตัวบทกฎหมาย จากข่าวที่ปรากฏมาเป็นระยๆ ทางกลุ่มนักศึกษาที่จัดงานเขาขออนุญาตและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อย 
    และถ้าตีความโดยสามัญสำนึก งานแบบนี้ไม่ถือเป็นการชุมนุมทางการเมือง
    เป็นเพียงการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย และประเพณี
    แล้ว "เรืองไกร" ต้องการอะไร
    มันสะท้อนถึงวิธีคิด และประชาธิปไตยในความหมายของคนในพรรคเพื่อไทยบางคนบางกลุ่มอยู่ไม่น้อย  
    เพราะไม่ได้คิดจากฐานที่ว่ากฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร 
    แต่คิดจากฐานที่ว่า จะใช้กฎหมายเพื่อสร้างประโยชน์ทางการเมืองได้อย่างไร 
    "เรืองไกร" รู้ครับว่า นักศึกษาไม่ได้ชุมนุมทางการเมือง  
    หากแต่เขากำลังหาประโยชน์จากกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อเล่นงาน คสช. โดยใช้คำสั่งหัวหน้า คสช. ย้อนศรเล่นงานรัฐบาล คสช.
    เพียงแต่...ผิดคิว 
    พรรคเพื่อไทยเองก็ไม่เอาด้วย เพราะมองแล้ว สิ่งที่ "เรืองไกร" ทำ ส่งผลลบกับพรรคมากกว่าจะได้ 
    เมื่อเป็นเช่นนี้ผลที่ออกมากลายเป็นว่า กฎหมายที่ถูกมองว่าเป็นอำนาจเผด็จการ กลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อเผด็จการ 
    คสช.มีกาลเทศะในการใช้กฎหมายเพื่อความมั่นคง ไม่ได้ใช้ส่งเดช อย่างน้อยก็กรณีที่ "เรืองไกร" มีเจตนาส่งเดช ยืมมือนิสิต-นักศึกษา ชนกับ คสช.
    นี่แหละครับนักประชาธิปไตย.


ดู "แฟมิลีทรี" เหลี่ยม เริ่มจากปี ๔๔ เรื่อยมาถึงปี ๖๑ นี้แล้ว......... ต้องบอกว่า "แตกลูก-แตกหลาน" ได้น่าสนใจ เหลี่ยมเป็นต้นตระกูล "ไพร่แดง" หลังถูก "บิ๊กบัง" ถีบตกเก้าอี้นายกฯ เมื่อ ๑๙ กันยา ๔๙

'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'
ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?
มาเลย์ที่ 'มีมากกว่าอายุ'
เหตุใด 'ต้องโหน' เสือดำ?
'สิทธิและหน้าที่' คนไทย