ปชป.ขายฝันศก./พท.ชูชัชชาติ


เพิ่มเพื่อน    

  ประชาธิปัตย์เปิดนโยบายเศรษฐกิจ ประกันรายได้ให้คนไทยทุกกลุ่ม “มาร์ค” ลั่นแจกที่ ส.ป.ก. 50 ไร่ ประกันราคาข้าวเกวียนละไม่ต่ำกว่า 1 หมื่น ราคายางไม่ต่ำกว่ากิโลละ 60 ลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงที่ดินทำกิน คงบัตรคนจนแจกเดือนละ 800 มั่นใจทำได้จริง ส่วนเพื่อไทยเข็น "ชัชชาติ" ทีมขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจ

        เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงนโยบายประกันรายได้คนไทยทุกกลุ่มว่า การจะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจะแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน โดยจัดทำนโยบายเรื่องการถือครองที่ดิน ในโครงการโฉนดสีฟ้า ภายใต้หลักการที่ว่า ผู้ที่ครอบครองอยู่อาศัยทำกินต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำกินต่อไปได้ และนำที่ดินนั้นมาสร้างโอกาสให้กับตัวเอง อาทิ เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน พร้อมทั้งจะยกระดับพื้นที่ เอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่สามารถนำเอกสารสิทธิไปใช้เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
    พร้อมทั้งกำหนดให้ครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก. ได้คนละไม่เกิน 50 ไร่ ยกเว้นการทำปศุสัตว์ ขณะเดียวกันจะสานต่อโครงการโฉนดชุมชน ภายใต้การตกลงของชุมชน ที่จะรับรองสิทธิ์ในการทำกินและอยู่อาศัยภายในชุมชนด้วยกันเอง ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เคยจัดทำนโยบายนี้มาก่อน และหากได้เป็นรัฐบาล ก็จะเดินหน้าโครงการโฉนดชุมชน ทั้งที่ยังค้างไว้และขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมกับธนาคารของรัฐและธนาคารที่ดิน นอกจากนี้จะพัฒนาเรื่องน้ำ โดยจะจัดโครงการกองทุนน้ำชุมชน เพื่อจัดสร้างสระน้ำในไร่นา ภายใต้ข้อตกลงระหว่างชุมชนรัฐและท้องถิ่น ด้วยการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับการจัดทำสระน้ำขนาดกลางหรือขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถกระจายน้ำไปได้ทั่วถึงในทุกชุมชน ซึ่งต้องปลดล็อกกฎระเบียบทางราชการที่ทำให้โครงการนี้ไม่สามารถทำได้ในอดีต
    นายอภิสิทธิ์กล่าวด้วยว่า ด้านราคาพืชผลทางการเกษตรจะมีการยกระดับราคายางพาราที่ตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปี โดยใช้ยางพาราปูพื้นถนน และส่งเสริมการใช้ยางพาราแปรรูปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องเอกสารสิทธิ การนำยางพารามาใช้อย่างจริงจัง โดยประกันรายได้ราคายางไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 60 บาท รวมถึงการประกันรายได้ราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งในส่วนของข้าว จะรับประกันรายได้ในระดับเกวียนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท สำหรับค่าแรงขั้นต่ำ จะประกันรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงาน จะต้องมีค่าแรงขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อปี หากค่าจ้างขั้นต่ำไม่ถึงตามที่กำหนด รัฐบาลก็จะจ่ายเงินส่วนต่างให้ รวมถึงจะเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 1,000 บาท พร้อมทั้งปรับหลักเกณฑ์โครงการที่เกี่ยวข้องกับการออมและสวัสดิภาพทั้งหมด เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้สูงอายุในประเทศไทย
    “ขณะที่กลุ่มผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยต้องไม่มีเรื่องการเมือง ที่ไม่ใช่เป็นการให้ตามความพอใจหรือเป็นฤดูกาล แต่ต้องเป็นการให้ภายใต้หลักคิดที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นสวัสดิการอย่างแท้จริง  เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถนำงบประมาณให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 800 บาทต่อเดือน โดยเป็นในรูปแบบของเงินสดและโอนเข้าบัญชี ซึ่งจะไม่จำกัดร้านค้าที่จะเข้าไปใช้บริการ แต่สามารถนำไปใช้ได้ที่ตลาดสดและร้านขายของชำทั่วไป ซึ่งพรรคได้มีการคิดคำนวณงบประมาณที่จะใช้ทั้งหมดแล้ว จึงมั่นใจว่าสามารถทำได้จริง” นายอภิสิทธิ์กล่าว
    ขณะที่พรรคเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค, นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคและแกนนำพรรค พร้อมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั่วประเทศ โดยวันนี้ได้เปิดตัวนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นทีมขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจด้วย
    นายชัชชาติกล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อให้คนไทยมีตัวแทนที่แท้จริงให้เข้าไปเป็นรัฐบาล แก้ปัญหาของประชาชน ด้วยความเข้าใจและพัฒนา โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจไทย ที่ปัจจุบันเป็นแบบแข็งบน อ่อนล่าง คือมีการขยายตัวเฉพาะกลุ่มบน แต่คนกลุ่มล่างขาดกำลังซื้อ รายได้กระจุกอยู่เฉพาะในเมือง จึงส่งผลให้คนต่างจังหวัดรายได้น้อยกว่าคนในเมือง ดังนั้นจึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกัน
    “ปัจจัยที่ทำให้รายได้ของไทยลดลง เกิดจากต่างชาติขาดความมั่นใจในหลายปัจจัย อาทิ การบริหารประเทศปัจจุบัน ดังนั้นต้องทำให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใส สุจริต เพราะหากต่างชาติเกิดความเชื่อมั่น ก็กล้าที่จะมาลงทุน ขาดการดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งหลังจากนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวไทยอีกครั้ง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ด้วยการเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถทำวีซ่า On Arrial ออนไลน์ ไม่ต้องรอขอวีซ่าที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง” นายชัชชาติกล่าว  
    ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า วิกฤติของประเทศขณะนี้เป็นสิ่งท้าทายมาก แต่มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยสามารถแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้สำเร็จได้ โดยจะใช้เวลาไม่นาน เพราะพรรคมีความเข้าใจปัญหา มีหลักการทำงานที่คิดเป็น ทำเป็น และทำสำเร็จ จึงจะนำประสบการณ์ แนวคิดที่มีอยู่ มาทำงานและแก้ปัญหา พรรคเพื่อไทยพร้อมจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ทุกคนหายจน และจะเร่งกู้วิกฤติเศรษฐกิจทุกระดับชั้น เร่งสร้างรายได้ให้กับประเทศให้ได้ 
    ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้ประกาศ 4 สโลแกนหลักการหาเสียง คือ จะอยู่กับความสิ้นหวังหรือโอกาส จะเลือกคนทำงานไม่เป็นหรือคนทำงานเป็น จะเลือกหนี้สินหรือรายได้ และจะเลือกอยู่กับความล้มเหลวหรือความสำเร็จ
     นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่า พร้อมจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นป้ายที่มีข้อความว่า "พรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยให้ประเทศล้าหลัง ล้มเหลว ถดถอย สิ้นหวัง" พร้อมกันทั่วประเทศ 
    ทั้งนี้ เนื่องจากตลอด 4 ปี 7 เดือนที่ผ่านมาประชาชนต่างต้องอดทนอยู่กับสภาวะความล้าหลัง ล้มเหลว ถดถอย และสิ้นหวัง ล้มเหลวเพราะหนี้คนไทยท่วมหัว โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นถึง 1.79 ล้านบาท ล้มเหลวเพราะหนี้ธุรกิจท่วมตัวเพิ่มขึ้น 91,000 ล้านบาท ล้มเหลวเพราะเกษตรกรทุกข์ยากจนเพราะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นกว่า 1.79 หมื่นล้านบาท ล้มเหลวเพราะนักท่องเที่ยวหาย ส่งผลให้รายได้ลดลงกว่า 15,000 ล้านบาทใน 3 เดือน ล้มเหลวเพราะเงินทุนไหลออก โดยในปี 59 ไหลออก 3.6 แสนล้านบาท และในปี 60 ไหลออก 3.9 แสนล้านบาท 
          นอกจากนี้ยังล้มเหลวเพราะต่างชาติไม่ยอมเข้ามาลงทุนในประเทศไทย แพ้สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เม็ดเงินหายไปกว่า 7.86 พันล้านเหรียญฯ ซึ่งวันนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะต้องทนกับสภาวะความสิ้นหวังอีกต่อไป เพราะในระยะเวลาอีก 65 วันข้างหน้าที่จะถึงนี้ ประชาชนไทยจะมีโอกาสเข้าคูหาไปเลือกอนาคตของตนเอง ว่าจะเลือกทนอยู่กับความล้มเหลวเช่นในช่วง 4 ปี 7 เดือนที่ผ่านมา หรือประชาชนจะเลือกโอกาสในการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"