'บิ๊กตู่'สั่งลบภาพทหารคุมกอ.รมน.ปรับโครงสร้างใช้สูตร2:1:1เพิ่มพลเรือนตำรวจให้มากขึ้น


   

25 ธ.ค.61- ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญทหารบก ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นตัวแทน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ (รอง ผอ.รมน.) ในพิธีอำนวยพร และมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561 และได้อ่านสาส์น จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ผอ.รมน. เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการ กอ.รมน.ตอนหนึ่ง ว่า 

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ผมในนามของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกท่าน ทั้งนี้การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและประสานงานด้านความมั่นคง การจัดทำแผนแม่บท รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลไปสู่แนวทางการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากรของกรมมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทุกท่านได้มุ่งมั่นบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนความตั้งใจและเสียสละเพื่อให้งานด้านความมั่นคงบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายผมขอขอบคุณกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมา ณโอกาสนี้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะร่วมมือกันทำงานสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับสังคมในการปฎิบัติหน้าที่ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในทุกสภาวะสถานการณ์และผลักดัน ให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงยังยืนของประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ พล.อ.ณัฐพล ยังอ่านสารจากผู้บัญชาการทหารบก มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเรามีภัยคุกคามจากหลายด้านส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งถือเป็นภารกิจหน้าที่หลักของข้าราชการในสังกัดก็เหมือนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่มีหน้าที่สำคัญคือเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดังนั้นขอให้ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความริยะอุตสาหและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ผมตระหนักถึงการที่ทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอดทนต่อความยากลำบากทั้งปวงในการทำงานทำให้ผลการปฏิบัติงานของข้อมูลการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนโดยทั่วไปผมขอขอบคุณท่านทั้งหลายมาณโอกาสนี้

ด้าน พล.อ.ณัฐพล กล่าวให้โอวาท ข้าราชการ กำลังพล กอ.รมน. ตอนหนึ่งว่า ตำแหน่ง ผู้ช่วยผอ.รมน.นี้ เป็นตำแหน่งเฉพาะแต่งตั้งเป็นครั้งคราว โดยความภาคภูมิใจของตน ก็คือคนที่เป็นตำแหน่งนี้คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในสมัยช่วงที่ท่านเป็นรองผบ.ทบ. แล้วตนก็เป็นคนที่สอง ในการช่วยทำงานในสายงาน กอ.รมน. ในบทบาทของตนนั้นดูแลในส่วนงานที่สำคัญๆตามนโยบายเท่านั้น ในงานปกติทั่วไปเป็นความรับผิดชอบของ เลขาธิการ กอ.รมน. ผู้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมปฏิบัติงานสำคัญอยู่แล้ว

พล.อ.ณัฐพล กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีมีความคาดหวังมาก กับบทบาทของกอ.รมน. จะต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลทางด้านความมั่นคงในราชอาณาจักรนั้น ในปัจจุบันคณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติได้มอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนหลักตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.รมน. ซึ่งท่านได้พูดในทุกเวที ไม่ว่าจะเป็นการแถลงผลงานในปี 62 โดยได้มีการเน้นย้ำในเรื่องนี้ ตนจึงนำเจตนารมย์ของท่านนายกรัฐมนตรีมามอบและย้ำให้กับทุกท่านที่เป็นข้าราชการมน กอ.รมน.ช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีให้ได้

พล.อ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลบังคับใช้แล้ว และทางกอ.รมน. ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติความมั่นความมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันทางเลขาธิการกอ.รมน. กำลังขับเคลื่อนและจะได้ข้อสรุปผลในเร็ววันนี้ อย่างไรก็ตาม  รองผอ.รมน. ได้หารือร่วมกับตน และเห็นว่าแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจัยหลัก คือ คนต้องมีความพร้อม รองรับภารกิจที่สำคัญยิ่งในอนาคต

"นายกรัฐมนตรีฝากมาว่าอยากให้กอ.รมน. เป็นภาพของพลเรือน,ตำรวจ,ทหาร ไม่ใช่มีแต่ทหารอย่างเดียว ถ้ามีแต่ทหารอย่างเดียวจะถูกมองว่า กอ.รมน. เป็นเครื่องมือของกองทัพ เพราะฉะนั้นต้องมีการปรับให้มีทั้งตำรวจและพลเรือนมากขึ้น ซึ่งเข้าใจว่าจะไม่มากขึ้นในทันท่วงทีซึ่งเราก็ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงระดับผู้บริหารด้วยโดยเฉพาะในศูนย์การประสานการปฏิบัติ (ศปป.) ควรจะมีทหารและพลเรือนอัตรา 2:1:1เพื่อจะให้มองเป็นภาพของพลเรือน,ตำรวจและทหาร แต่ทหารยังคงเป็นหลัก นี่คือสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนต่อไป" พล.อณัฐพล กล่าว

นอกจากนี้จะต้องมีการปรับให้มีตำรวจ และพลเรือนมากขึ้น ไม่ให้เป็นภาพทหารมากนัก เพราะจะถูกมองเป็นเครื่องมือของกองทัพได้ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ขอให้มีการปรับโครงสร้างพลเรือนและตำรวจมากขึ้นโดยเฉพาะในศูนย์ประสานการปฏิบัติ (ศปป.) ในอัตรา 2:1:1 แต่ทหารยังคงเป็นหลัก โดย กอ.รมน.ต้องเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการช่วยเหลือปชช.


ท่าจะรอดยาก เรื่องตัวเองยังไม่รู้ แล้วจะให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรกัน ครับ...วานนี้ (๑๘ ตุลาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน

ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"