ภูเก็ตประกาศห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง 4-5 ม.ค.


เพิ่มเพื่อน    

4 ม.ค.62 - นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ ผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุปาบึก โดยส่งผลให้ในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2562 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงาภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 3-5 เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง ทะเลระมัดระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นลมที่พัดเข้าหาฝั่ง

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลระมัดระวังลดความเสี่ยงป้องกันสถานการณ์ที่อาจเป็นภัย และที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ. ศ. 2551 มาตรา 13 ประกอบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 51/2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้อำนวยการจังหวัดจึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและออกประกาศโดยเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ให้เรือบรรทุกผู้โดยสารใดๆซึ่งใช้ในธุรกิจนำเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ การสันทนาการและการท่องเที่ยวต้องห้ามและงดเว้น การออกเรือจากฝั่งทุกอำเภอที่ติดชายทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น.ถึงวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น.หรือจนกว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดภูเก็ตจะออกประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตามความจำเป็นและความเหมาะสมต่อไป

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต วันที่ 4 มกราคม  2562 เวลา 08.30 น. ไม่มีฝนตก ท้องฟ้าครึ้ม มีเมฆเป็นส่วนมาก  คลื่นลมชายทะเลสูง 1- 2 เมตร  ,การจราจรทางอากาศ สนามบินนานาชาติภูเก็ต  ขึ้นลงปกติ,การจราจรทางน้ำ จังหวัดภูเก็ต  ได้ประกาศให้เรือทุกชนิดหยุดการเดินเรือโดยเด็ดขาด ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2562  ถึง  24.00 น. ของวันที่  5 มกราคม 2562 ,ในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่ยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ 

ทั้งนี้จังหวัดได้เตรียมพร้อมกำหนด จุดอพยพ ในพื้นที่ 3 อำเภอ 38 จุด รองรับผู้อพยพ 22,660  คน และได้สั่งการให้ อำเภอ อปท. ทุกอำเภอ จัดเตรียม  สถานที่ พร้อมรับผู้อพยพ , มีการตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับ จังหวัด อำเภอ อปท.,ประสานหน่วย ทหาร ตำรวจ พลเรือน ศปภ.เขต18  ภก. อปท.จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์   พร้อมให้การช่วยเหลือราษฎรได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ตามแผนเผชิญเหตุ และ ให้ อปท.ทุกแห่ง ขุดลอกคู  เตรียมพร้อมรองรับการระบายน้ำ   ส่งหนังสือคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่กงสุลทั้ง 24 ประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ ประชาชนเตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์ ตลอดเวลา และ หากเกิดสถานการณ์สามารถอพยพประชาชนไปจุดปลอดภัยได้ทันที   
       


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'