'ศรีสุวรรณ'ยื่นป.ป.ช.ขอคำวินิจฉัยคดีนาฬิกา'เสี่ยป้อม'


เพิ่มเพื่อน    

4 ม.ค.62 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถ.สนามบินน้ำ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อขอข้อมูลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับนาฬิกาและแหวนเพชรของพล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม หลังจากที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 

และการขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 234(1) เพื่อไต่สวนและมีความเห็นกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 และหรือ 2561 และใช้อำนาจตามมาตรา 234(2) เพื่อไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณี พล.อ.ประวิตร ได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย

โดยนายศรีสุวรรณ ระบุต่อไปว่า กรณีดังกล่าว สมาคมฯ ยังแคลงใจในรายละเอียดของคำวินิจฉัยที่แท้จริงของกรรมการ ป.ป.ช.แต่ละท่านว่ามีคำวินิจฉัยแต่ละท่าน และคำวินิจฉัยรวมไว้อย่างไร ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯ จึงมาขอใช้สิทธิตามมาตรา 36 วรรคสาม มาตรา 49 และมาตรา 58 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ประกอบมาตรา 9 และมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 และตามมาตรา 41(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 เพื่อขอสำเนาเอกสารจาก ป.ป.ช.ดังนี้ 1)สำเนาข้อมูลรายงานและสํานวนการตรวจสอบ การสอบสวน การไต่สวน หรือการไต่สวนเบื้องต้น รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน หรือไต่สวนเบื้องต้นในกรณีดังกล่าวข้างต้น 2)สำเนาคำวินิจฉัยของกรรมการ ป.ป.ช.แต่ละท่าน รวมทั้งคำวินิจฉัยรวมของกรณีข้างต้น ทั้งนี้ภายใน 15 วันตามที่กฎหมายกำหนด


๑๔ ตุลา ๑๖ ๖ ตุลา ๑๙ พฤษภาทมิฬ ๓๕ ผมเห็นมาทุกม็อบ เข้าไปอยู่ในม็อบก็มี

เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ