'ศรีสุวรรณ'ยื่นป.ป.ช.ขอคำวินิจฉัยคดีนาฬิกา'เสี่ยป้อม'


เพิ่มเพื่อน    

4 ม.ค.62 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถ.สนามบินน้ำ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อขอข้อมูลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับนาฬิกาและแหวนเพชรของพล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม หลังจากที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 

และการขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 234(1) เพื่อไต่สวนและมีความเห็นกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 และหรือ 2561 และใช้อำนาจตามมาตรา 234(2) เพื่อไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณี พล.อ.ประวิตร ได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย

โดยนายศรีสุวรรณ ระบุต่อไปว่า กรณีดังกล่าว สมาคมฯ ยังแคลงใจในรายละเอียดของคำวินิจฉัยที่แท้จริงของกรรมการ ป.ป.ช.แต่ละท่านว่ามีคำวินิจฉัยแต่ละท่าน และคำวินิจฉัยรวมไว้อย่างไร ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯ จึงมาขอใช้สิทธิตามมาตรา 36 วรรคสาม มาตรา 49 และมาตรา 58 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ประกอบมาตรา 9 และมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 และตามมาตรา 41(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 เพื่อขอสำเนาเอกสารจาก ป.ป.ช.ดังนี้ 1)สำเนาข้อมูลรายงานและสํานวนการตรวจสอบ การสอบสวน การไต่สวน หรือการไต่สวนเบื้องต้น รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน หรือไต่สวนเบื้องต้นในกรณีดังกล่าวข้างต้น 2)สำเนาคำวินิจฉัยของกรรมการ ป.ป.ช.แต่ละท่าน รวมทั้งคำวินิจฉัยรวมของกรณีข้างต้น ทั้งนี้ภายใน 15 วันตามที่กฎหมายกำหนด


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์