รพ.สังกัดกรมการแพทย์ ประกาศงดใช้พลาสติก ทั้งแก้วน้ำและโฟมใส่อาหาร


เพิ่มเพื่อน    

4 ม.ค.62-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวในงานแถลงข่าว ”กรมแพทย์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ” ว่า เนื่องจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกและประเทศไทย   อีกทั้งขยะพลาสติก เป็นขยะที่มีการย่อยสลายยาก นานกว่า 450 ปี จึงได้เตรียมขอความร่วมมือกับประชาชน และผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขวดน้ำพลาสติก และกล่อมโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้ปิ่นโต กล่องข้าวใส่อาหาร แก้วน้ำ แทนขวดพลาสติก     พร้อมให้โรงพยาบาลในสังกัดมีการคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งเริ่มทำแล้วในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ทั้งนี้ทางรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ได้มีการทำข้อตกลงกับ ผู้ประกอบร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาล ว่า หากประชาชนนำแก้วนำมาเองจะลด 2 บาท หากนำภาชนะปิ่นโตมาใช้ใส่อาหารจะลดราคา 5 บาท 

นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนผลการดำเนินการลดการจ่ายถุงพลาสติกใส่ยา ให้ผู้ป่วยหันมาใช้ถุงผ้า พบว่า ผลตอบรับดี ซึ่งหากทำได้ในทุกโรงพยาบาลจะช่วยลดขยะพลาสติก 2-3  แสนกิโลกรัม เพราะแค่ที่รพ.นพรัตนราชธานี. สามารถลดขยะพลาสติก ได้ถึง 30,000 กิโลกรัม

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการคัดแยกขยะในหน่วยงานโดยจะมีการแบ่งประเภทของถังขยะออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อาทิ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะ  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดรู้จักการคัดแยกขยะเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและสามารถนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการสำคัญในการลดถุงพลาสติกหูหิ้วที่กรมการแพทย์ได้ดำเนินการไปแล้วคือโครงการพกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน โดยโรงพยาบาลและสถาบันต่างๆของกรมการแพทย์ ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว100 % ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันปัญหาจากสิ่งแวดล้อมและกรมการแพทย์ได้ดำเนินมาตรการสำคัญต่อมาโดยจะเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากขยะพลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์นำถุงผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใส่ของมาจากบ้านเพื่อใช้ใส่ยากลับบ้านแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยจากสิ่งแวดล้อม. 


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย