ทำไมต้องร่อนหนังสือชะลอแผนจัดเลือกตั้ง อ่านถ้อยแถลงของรองเลขาฯกกต.แล้วจะเข้าใจ


เพิ่มเพื่อน    

8 ม.ค.62- นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ กล่าวถึงกรณีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ แจ้งไปยังนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ให้ชะลอการปฏิบัติตามแผนเตรียมการเลือกตั้ง ว่าก่อนหน้านี้กกต.จะมีการประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งก็รวมถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วย 

โดยทางกรมการปกครองฯก็ได้มีหนังสือลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 แจ้งไปยังหน่วยงานเครือข่ายคือสำนักบริหารงานทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นให้ทราบถึงปฏิทินการทำงานของกกต.ที่เดิมคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่24 ก.พ. แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา เดิมตามปฏิทินการทำงานกกต.คาดว่าพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แต่เมื่อยังไม่มีการประกาศในราชกิจจาฯ ทำให้สำนักงานกกต. จำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานสนับสนุนให้ระงับการดำเนินการออกไปก่อน เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งผูกกันวันเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิอายุ 18 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง หรือการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง ดังนั้นเมื่อพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ยังไม่มีประกาศออกมา กกต.ก็ไม่สามารถประกาศกำหนดวันเลือกตั้งได้ จึงจำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานสนับสนุนโดยเฉพาะหน่วยงานหลักคือสำนักงานทะเบียนกรมการปกครองกระทรงมหาดไทยให้ทราบว่าขอให้ระงับการปฏิบัติงานออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.

" ที่บอกว่ากกต.มีหนังสือไปถึงกรมการปกครองให้ชะลอการปฏิบัติตามแผนการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 61 น่าจะเป็นการเข้าใจผิด สำนักงานกกต.เพิ่งจะมีหนังสือไปถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา คือหลังจากวันที่ 2 ม.ค. ที่ยังไม่มีการประกาศพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา เพราะต้องการให้ทุกอย่างเดินไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นคือต้องมีพ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้งออกมาก่อน แล้วกกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง หน่วยงานสนับสนุนก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หากไม่แจ้งแล้วหน่วยงานสนับสนุนยึดการปฏิบัติตามแผนงานเดิมก็จะมีปัญหาความสับสน ปัญหาค่าใช้จ่ายๆ ต่างตามมา ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจรวมถึงการสื่อสารที่ตรงกัน ทางสำนักงานกกต.จึงจำเป็นต้องมีหนังสือฉบับลงวันที่ 4 ม.ค. ไปยังหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติงาน "


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?