พาณิชย์ชี้ช่องเกษตรกรใช้เอฟทีเอเปิดตลาดต่างประเทศ


   

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ สกว. ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผลไม้ สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดปราจีนบุรี ชี้ช่องใช้ประโยชน์จาก FTA ในการเปิดตลาดส่งออกไปยังประเทศต่างๆ หลังลดภาษีให้กับไทยเหลือ 0% แล้ว
    
09 ม.ค. 62 -นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ของกรมฯ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 7-9 ม.ค.2562 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ว่า ได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผลไม้สดและแปรรูป ซึ่งผลิตพืชสมุนไพรวัตถุดิบส่งให้กับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร และกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบัง ที่เพาะปลูกต้นไม้จำหน่ายทั่วประเทศและตลาดออนไลน์ ซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และสามารถทำตลาดในประเทศได้เป็นอย่างดีแล้ว และหลายๆ รายก็มีโอกาสที่จะทำตลาดส่งออกได้
          
“กรมฯ ได้เข้าไปให้คำแนะนำกับเกษตรกรว่าปัจจุบันไทยมีการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆ จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่จะใช้ FTA ในการขยายตลาดส่งออกได้ เช่น พืชสมุนไพรสดและแห้งรวมถึงขมิ้นชัน ไพล กระชายดำ ไปญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สารสกัดจากพืชรวมขมิ้นชัน ใบบัวบก ไปจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ผลไม้สด แห้ง ไปญี่ปุ่น อินเดีย ตลอดจนไม้ดอกไม้ประดับไปจีน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศปลายทางได้ลดภาษีศุลกากรนำเข้าจากไทยเป็น 0% แล้ว”นางอรมนกล่าว
          
ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรได้ให้คำแนะนำกับเกษตรกร จะต้องให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยมาใช้ในการยืดอายุผลไม้แปรรูป การหาปริมาณสารสรรพคุณในพืชสมุนไพรเฉพาะถิ่น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลไม้และสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย ขณะเดียวกัน ได้จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจาก FTA” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ” ในวันที่ 8 ม.ค.2562 ณ โรงแรมแคนทารี 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเกษตรกรกว่า 120 คน จากปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด และสระแก้วเข้าร่วม


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'