ประชาชนมองเลื่อนเลือกตั้งไม่คุ้มค่า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและเพิ่มประเด็นขัดแย้ง


เพิ่มเพื่อน    

 


13 ม.ค. 2562 จากกระแสข่าวการเลื่อนวันเลือกตั้งที่อาจไม่ใช่วันที่ 24 ก.พ. 2562 ตามเดิม ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แต่ถึงอย่างไรหากจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้ง กกต. จะต้องจัดการให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2561 ตามกรอบกฎหมายที่กำหนด เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,029 คน ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้  

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลื่อนเลือกตั้ง อาจไม่ใช่วันที่ 24 กุมภาพันธ์     
อันดับ 1    ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง    31.50%
อันดับ 2    กกต.ต้องประกาศวัน เวลา เลือกตั้งที่ชัดเจน                                   23.32%
อันดับ 3    ส่งผลกระทบกับรัฐบาลและกกต. มีกระแสข่าวในทางลบ                    20.11%
อันดับ 4    ถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลา มีนัยยะแอบแฝง                                     17.96%
อันดับ 5    ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ก็ต้องมีการเลือกตั้ง                                           15.68%
  
2. “ข้อดี” ของการเลื่อนเลือกตั้ง คือ
อันดับ 1    ทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองมีเวลาเตรียมตัว ลงพื้นที่หาเสียงได้มากขึ้น    48.45%
อันดับ 2    กกต.มีเวลาเตรียมการต่างๆเกี่ยวกับเลือกตั้งอย่างรอบคอบ รัดกุม             29.19%
อันดับ 3    ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น                                              27.95%
   
3. “ข้อเสีย” ของการเลื่อนเลือกตั้ง คือ
อันดับ 1    บ้านเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ    49.17%
อันดับ 2    ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน อึมครึม เสียเวลา              44.97%
อันดับ 3    เกิดความขัดแย้ง ใส่ร้าย โจมตีทางการเมืองมากขึ้น     30.70%
   
4. เมื่อพิจารณาแล้ว ประชาชนคิดว่าการเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าหรือไม่ ?
อันดับ 1    ไม่คุ้มค่า    63.75% เพราะ  มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจ การเมืองขาดเสถียรภาพ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ 
อันดับ 2       คุ้มค่า    36.25% เพราะ  มีเวลาในการเตรียมพร้อม และพิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบมากขึ้น จะได้ไม่เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ฯลฯ
 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'