อุตฯผลักดันภาคเหนือเป็นฟู๊ดวัลเลย์ของโลก


   

 "อุตตม" รับข้อเสนอเอกชนพร้อมผลักดันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขึ้นแท่นฮับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เซรามิก จ.ลำปาง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ว่ากระทรวง และอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือ เห็นควรพัฒนานวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันมีศักยภาพการแปรรูปพืช ผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรขั้นต้นที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ วัตถุดิบสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กาแฟ และพืชผลไม้เมืองหนาว ตั้งเป้าหมายผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีอนาคตและปักหมุดให้เป็นฟู๊ดวัลเลย์ของโลกต่อไป

ทั้งนี้ การยกระดับนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาอย่างยิ่งพื้นที่เป้าหมาย Thailand Food Valley ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศให้มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย และเป็นการเพิ่มราคาให้กับสินค้าเกษตร

โดยมีแนวทางการดำเนินการ คือ 1.ยกระดับนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล 2.ศึกษาสถานการณ์ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารในพื้นที่ภาคเหนือตามโจทย์ตลาดสากล พร้อมจัดทำแผนความเป็นได้ของการดำเนินธุรกิจ 3.การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4.ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารโดยผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ 5.ผลิตสินค้าเพื่อทดสอบตลาด 6.สร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาด โดยมีระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี (ปีงบประมาณ ‭2563-2565‬) งบประมาณรวม 150 ล้านบาท แบ่งเป็นปี 2563 วงเงิน 30 ล้านบาท ปี 2564 วงเงิน 60 ล้านบาท และปี 2565 วงเงิน 60 ล้านบาท


วันนี้ (๑๙ ส.ค.๖๒) "นายกฯ ประยุทธ์" ยกคณะ "ค่อนข้างใหญ่" ไปสุรินทร์-บุรีรัมย์ ฟังที่โฆษกรัฐบาลแถลงวันก่อน บอกว่า.........

รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'