'มาร์ค'ถือฤกษ์วันครูแถลงนโยบาย 4 ข้อยกดับระดับครูไทยเล็งขึ้นเงินเดือน-ปลดหนี้


เพิ่มเพื่อน    

16 ม.ค.62 - ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค และประธานกรรมการนโยบาย ร่วมกันแถลงนโยบายยกระดับครูไทย ว่า วันนี้ทุกข์ของครูทั่วประเทศ คือ การมีภาระหน้าที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้ลูกหลานมีการเรียนการสอนดีขึ้น ทั้งงานธุรการ งานประเมินต่างๆ รวมทั้งงานที่จำเป็นต้องทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งทำให้ครูทุกข์และยังบั่นทอนเวลาที่จะต้องนำไปให้กับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาสอน

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีทุกข์ในระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่รวมศูนย์และซับซ้อน โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ออกคำสั่งนำผู้ว่าราชการจังหวัดทับซ้อนโครงการทางการศึกษาเดิม ยิ่งทำให้การทำงานของครูลำบาก ล่าช้า ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นรวดเร็ว ดังนั้น ปชป. ขอย้ำว่าถ้ามีโอกาสเข้าไปบริหารงานด้านการศึกษา เราก็สานต่อนโยบายที่สำคัญของเรา ประกอบด้วย 1.สานต่อนโยบาย “คืนครูให้นักเรียน” ซึ่งหมายถึงการจ้างบุคลากรมาช่วยแบ่งเบางานธุรการและงานอื่นๆของครู รวมถึงเราจะลดภาระเกี่ยวกับการรายงาน ประเมินต่างๆ การทำวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยปลดปล่อยเวลาที่ครูสูญเสีย เพื่อนำเวลานั้นมาให้ความรู้แก่ลูกหลานของเรา

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า 2.เน้นกระจายอำนาจมากกว่าในอดีต ต้องลงถึงระบบโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการให้โรงเรียนตัดสินใจบริหารงบประมาณ สร้างทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่มากขึ้น สร้างหลักสูตรที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการในชุมชนและท้องถิ่นได้มากขั้น ซึ่งการกระจายอำนาจตรงนี้จะเป็นอีกมาตรการที่สำคัญให้ครูได้ทำงานได้เต็มที่มากขึ้น

“3.เพิ่มผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของครู ซึ่งต้องสอดคล้องกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง การมีระบบบัญชีเงินเดือนที่มีความก้าวหน้าโดยผูกโยงกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของครู ซึ่งคือการวัดการพัฒนาในตัวเด็กนักเรียน หากระบบนี้เข้ามาพรรคมั่นใจจะทำให้ครูมีแรงจูงใจในการทำหน้าที่ได้ดีขึ้น และยังเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญทำให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา 4.ต้องมีครูยุคใหม่ และดึงคนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น จนถึงเปิดช่องทางและแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสนใจประกอบอาชีพครู ทั้งหมดเป็นนโยบายของพรรคที่อยากนำเสนอในวันครูแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาและการแก้จน สร้างคน สร้างชาติของพรรคที่จะนำเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้” หัวหน้าพรรคปชป. กล่าว  

นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงนโยบายการปลดหนี้ครู ว่า หนี้สินส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความคาดหวังในแง่สถานภาพทางสังคม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดหนี้สิน แต่ไม่มีอะไรจะช่วยแก้หนี้สินได้ยั่งยืนเท่ากับการเพิ่มรายได้ ดังนั้น มาตรการเกี่ยวกับหนี้สินพิจารณาเป็นการเฉพาะได้ แต่จะไม่ยั่งยืนหากรายได้ไม่เพิ่มขึ้น การเพิ่มค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์นั้น สมัยที่เราเป็นรัฐบาลได้มีการเพิ่มเงินเดือนให้กับครูมากที่สุดครั้งหนึ่ง และเชื่อว่าขณะนี้มีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าตอบแทนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเราสามารถที่จะสร้างระบบของการเพิ่มเงินเดือนหรือสิทธิประโยชน์ที่ผูกกับผลลัพท์ในการทำงานและการพัฒนา เราคิดว่าจะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญ และยืนยันว่าเราพร้อมที่จะลงทุน เพราะถือว่าการลงทุนในระบบการศึกษาทั้งหมด เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่คุ้มค่าที่สุด.
 


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"