'พระพรหมเมธาจารย์'อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมมรณภาพแล้ว!


   

19 ม.ค.62 - พระครูปลัดกวีวัฒน์ ธีรวิทย์ หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดราชาธิวาสวิหาร ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Teerawit Sukontavaranon” ระบุว่า ขอน้อมกราบถวายอาลัยแด่ พระเดชพระเดชพระคุณพระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙, ศน.ด.กิตติ์)
- อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
- อดีตที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
- อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๒.๕๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุได้ ๙๐ ปี พรรษา ๖๘
ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๔ พระราชาคณะชั้นสามัญ 
ในราชทินนาม "พระกวีวรญาณ"
พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชาคณะชั้นราช 
ในราชทินนาม "พระราชบัณฑิต"
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชาคณะชั้นเทพ 
ในราชทินนาม "พระเทพวราภรณ์"
พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชาคณะชั้นธรรม 
ในราชทินนาม "พระธรรมเมธาจารย์"
พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง 
ในราชทินนาม "พระพรหมเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลสีลาจารประยุต วิสุทธิธรรมวรนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

สำหรับ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม. และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม


"พรรคประชาธิปัตย์" ปีนี้ อายุ ๗๓ ปีเต็ม ย่างเข้า ๗๔ ถ้าเป็นคน ก็ต้องบอกว่าเป็น "รุ่นแรก" ในถนน "ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต"

ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย
ประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้
ต้นแบบ 'วุฒิสภา' มาจากไหน?