'พระพรหมเมธาจารย์'อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมมรณภาพแล้ว!


   

19 ม.ค.62 - พระครูปลัดกวีวัฒน์ ธีรวิทย์ หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดราชาธิวาสวิหาร ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Teerawit Sukontavaranon” ระบุว่า ขอน้อมกราบถวายอาลัยแด่ พระเดชพระเดชพระคุณพระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙, ศน.ด.กิตติ์)
- อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
- อดีตที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
- อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๒.๕๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุได้ ๙๐ ปี พรรษา ๖๘
ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๔ พระราชาคณะชั้นสามัญ 
ในราชทินนาม "พระกวีวรญาณ"
พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชาคณะชั้นราช 
ในราชทินนาม "พระราชบัณฑิต"
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชาคณะชั้นเทพ 
ในราชทินนาม "พระเทพวราภรณ์"
พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชาคณะชั้นธรรม 
ในราชทินนาม "พระธรรมเมธาจารย์"
พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง 
ในราชทินนาม "พระพรหมเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลสีลาจารประยุต วิสุทธิธรรมวรนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

สำหรับ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม. และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม


พรุ่งนี้...๒๔ มีนา ๖๒ "เลือกตั้ง" ที่ประเทศไทย "ดีใจ-ได้หน้า" กันทั้งประเทศ แต่เมื่อวาน.......

สุดท้าย.."ใครจะเป็นนายกฯ"
มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'