จท.ตรวจเรือคลองแสนแสบรับมือสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง


   

 

19ม.ค.62-นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.)เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ท่าเรือคลองแสนแสบ สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือสถานการณ์ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม  “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคมร่วมใจลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพที่ดีของประชาน”
         
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินมาตรฐาน กรมเจ้าท่าได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการเรือ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ หัวฉีด บำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ เพื่อลดการปล่อยควันดำ และได้สั่งการให้ สำนักมาตรฐานเรือ จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิศวกรรม ร่วมกับสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเรือในการปรับปรุงและการแก้ไขปัญหามลพิษจากท่อไอเสีย ตั้งแต่เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

ทั้งนี้โดยตั้งเป้าหมายตรวจเรือโดยสารสาธารณะ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ เรือภัตตาคาร เรือลากจูง กลุ่มเรือโดยสารท่องเที่ยว (เรือทัวร์ เรือแท็กซี่ และเรือหางยาว) และเรือราชการทุกลำ ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และสมุทรปราการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบเรือที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทำการตรวจเรือประเภทต่างๆ ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 95 ลำ และสั่งการให้เรือจำนวน 10 ลำ หยุดการใช้งานจนกว่าจะทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เป็นตามที่เจ้าพนักงานของกรมเจ้าท่ากำหนด
         
อย่างไรก็ตามกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบเพื่อลด ควัน คลื่น และเสียง สำหรับนำมาใช้ทดแทนเรือแบบเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก แก่ประชาชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ท้ายนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการเดินทางโดยการใช้ขนส่งทางน้ำสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทย เป็นสังคมที่ปลอดฝุ่นควัน อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้ 


นี่คือ............ ความพยายามสร้าง "หลักฐานเทียม" เพื่อนำไปเสริมวาทกรรม "ประยุทธ์ทำอะไรก็ไม่ผิด" ของฝ่ายค้าน

วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"