“ไพบูลย์”ยก 'พระครูประโชติรัตนานุรักษ์'เป็นตัวอย่างพระภิกษุผู้เสียสละอุทิศตน


เพิ่มเพื่อน    

 

20 ม.ค.62 นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป (ปชช.)ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช)กล่าวถึงกรณีพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ, เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ถูกกลุ่มคนร้ายบุกเข้ายิงที่วัด รัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อคืนวันที่ 18 มกราคม 62 จนท่านถึงแก่มรณภาพพร้อมกับพระลูกวัดอีก 1 รูป ซึ่งเป็นที่เศร้าสลดเสียใจ และสะเทือนใจประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนั้น ตนเห็นว่า บุคคลต่างๆได้บอกเล่าถึง พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เสียสละอุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อุทิศลมหายใจที่มีอยู่ถวายเป็นพุทธบูชา และขอทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ

โดยท่านตั้งใจมากจนถึงขนาด ลงมือสร้างวัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ด้วยตัวท่านเอง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในบ้านเกิดของท่าน นับเป็นปณิธานที่ประเสริฐสุงสุด ท่านได้โพสต์ข้อความว่า “ถ้าไม่ตายไม่ขอเลิกทำความดี” และว่า “ผมไม่หนี ผมถือว่าตรงนั้นเป็นแผ่นดินไทย ปู่ย่าตายายผมเป็นคนพุทธ เกิดตรงนี้ขอตายตรงนี้” ดังนั้นเมื่อท่านถูกกลุ่มคนร้ายบุกเข้ายิงท่านจนถึงแก่มรณภาพในวัด ที่ จ.นราธิวาส จึงนับเป็นการสูญเสียพระภิกษุที่อุทิศตนด้วยวิถีแห่งชาวพุทธ ด้วยความสงบสันติ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งสำคัญ

ตนจึงจะดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ รวบรวมประวัติและผลงานการอุทิศตน เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ สดุดีพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ, เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี ผู้ถึงแก่มรณภาพในฐานะพระภิกษุผู้เสียสละอุทิศตนทั้งชีวิต เพื่อการเผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในถิ่นพื้นที่ชายแดนใต้ ที่ควรแก่การยกย่อง สรรเสริญ เพื่อเป็นพระภิกษุตัวอย่างให้พุทธศาสนิกชน ระลึกถึงจดจำคุณงาม ความดี ความเสียสละ ของท่านให้แพร่หลายในหมู่สังคมพุทธไปอีกยาวนาน เป็นตัวอย่าง พลังบวก พลังแห่งคุณความดี พลังแห่งคุณธรรม เป็นขวัญกำลังใจ ให้พระภิกษุและอุบาสก อุบาสิกาทั้งประเทศ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไป


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก