ค้าชายแดนยังพุ่งแรง ตัวเลขแตะ 1.4 ล้านล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

 

26 ม.ค. 2562 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,392,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.58% เป็นการส่งออก 778,292 ล้านบาท ลดลง 0.76% และการนำเข้า 614,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.87% เกินดุลการค้า 163,954 ล้านบาท และหากแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มีมูลค่า 1,124,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.01% เป็นการส่งออก 650,909 ล้านบาท ลดลง 0.54% นำเข้า 473,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.99% เกินดุลการค้า 177,145 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 267,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68% เป็นการส่งออก 127,383 ล้านบาท ลดลง 1.91% นำเข้า 140,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.24% ขาดดุลการค้า 13,191 ล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่า มาเลเซียยังครองความเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 571,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.29% เป็นการส่งออก 293,808 ล้านบาท ลดลง 5.97% นำเข้า 278,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.29% ตามมาด้วย สปป.ลาว มูลค่า 213,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.17% เป็นการส่งออก 128,867 ล้านบาท ลดลง 1.83% นำเข้า 84,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.83% เมียนมา มูลค่า 193,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.88% เป็นการส่งออก 105,212 ล้านบาท ลดลง 3.45% นำเข้ามูลค่า 88,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.92% และกัมพูชา มูลค่า 145,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.39% เป็นการส่งออก 123,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.93% นำเข้า 22,778 ล้านบาท ลดลง 3.24%

ส่วนการค้าผ่านแดน จีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 103,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.74% เป็นการส่งออก 32,922 ล้านบาท ลดลง 11.61% นำเข้า 70,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.40% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 86,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.29% เป็นการส่งออก 36,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.88% นำเข้า 49,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.60% และเวียดนาม มูลค่า 78,310 ล้านบาท ลดลง 1.63% เป็นการส่งออก 57,672 ล้านบาท ลดลง 7.25% นำเข้า 20,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.43%

“ในปี 2562 แม้ต้องรับมือกับปัจจัยกดดันหลายด้าน โดยเฉพาะสงครามการค้า ที่ใช้มาตรการทางภาษีโต้ตอบกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก ความผันผวนของค่าเงิน โดยเฉพาะเมียนมาที่อ่อนค่าลงมาก ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งของไทย สปป.ลาว และเมียนมา แต่การค้าชายแดนก็ยังคงขยายตัวได้”นายอดุลย์กล่าว

นายอดุลย์กล่าวว่า สำหรับการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 2562 กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่มูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ซึ่งถือเป็นเป้าที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง โดยกรมฯ มองเห็นปัญหาและอุปสรรคอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าที่ยังไม่มีข้อยุติ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ความไม่มีเสถียรภาพของค่าเงินของแต่ละประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มเข้าไปมากขึ้น เพื่อผลักดันการค้าให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่