ค้าผ่านแดน63ทะลุ1.3ล้านล้านบาทพาณิชย์ยันการเมืองเมียนมาไม่กระทบ


เพิ่มเพื่อน    

 

1 ก.พ. 2564 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,319,325 ล้านบาท ลดลง 1.70% แบ่งเป็นการส่งออก 766,314 ล้านบาท ลดลง 2.16% และการนำเข้า 553,011 ล้านบาท ลดลง 1.05% โดยไทยยังคงฝ่ายได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 213,303 ล้านบาท โดยถือว่าการค้าลดลงน้อยกว่าที่ประเมินเอาไว้ ทั้งๆ ที่มีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการปิดด่านการค้า และสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า ที่ทำให้สินค้าไทยมีราคาสูงขึ้น ถือว่าทำได้ดี เมื่อเทียบกับการส่งออกภาพรวมที่ลดลงมากกว่า

ทั้งนี้ ในส่วนของการค้าชายแดนของไทยกับเพื่อนบ้าน มีมูลค่า 760,241 ล้านบาท ลดลง 8.01% โดยมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 249,499 ล้านบาท ลดลง 9.10% รองลงมา คือ สปป.ลาว มูลค่า 189,836 ล้านบาท ลดลง 3.85% เมียนมา มูลค่า 164,779 ล้านบาท ลดลง 14.74% และกัมพูชา มูลค่า 156,127 ล้านบาท ลดลง 3.15%

ส่วนการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่า 559,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.41% โดยจีนยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 238,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.01% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 88,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.16% เวียดนาม มูลค่า 59,300 ล้านบาท ลดลง 10.79% และประเทศอื่นๆ มูลค่า 172,265 ล้านบาท ลดลง 1.30%

“ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนของไทยลดลง มาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ปัญหาสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ ค่าเงินบาทแข็งค่า และการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่างปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าหลายแห่ง โดยปัจจุบัน เหลือจุดผ่านแดนที่ยังคงเปิดทำการเพียง 35 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่งทั่วประเทศ และในทุกๆ แห่ง ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจปล่อย การขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนระหว่างกัน”นายกีรติกล่าว

นายกีรติกล่าวว่า กรณีเมียนที่มีปัญหาในประเทศ และมีข่าวปิดด่านชายแดน จากการตรวจสอบล่าสุด พบว่า ปัจจุบันเมียนมากับไทย มีด่านการค้ารวม 21 จุด แต่เปิดให้บริการอยู่ 3 จุด คือ ที่แม่สาย แม่สอด และระนอง โดยด่านที่แม่สาย มีการปิดในช่วงเช้า ต่อมาได้มีการเปิดให้มีการขนส่งสินค้าได้แล้ว ส่วนที่แม่สอดและระนอง สถานการณ์ยังเป็นปกติ และเท่าที่ได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัด การส่งออกนำเข้ายังปกติ แต่ในเมียนมา กิจกรรมเศรษฐกิจยังปกติ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้าง ยังเปิดขาย แต่ปิดไว มีการเร่งซื้อสินค้า ธนาคารปิดทำการ และมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์

สำหรับไทย-เมียนมา มีมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี 2563 รวม 1.64 แสนล้านบาท เป็นการส่งออก 8.7 หมื่นล้านบาท นำเข้า 7.7 หมื่นล้าน มีสัดส่วน 21% ของการค้าชายแดน และที่ด่านแม่สาย มีมูลค่าการค้า 1.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 35 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 1.1 หมื่นล้านบาท นำเข้า 1.4 พันล้านบาท ด่านแม่สอด มูลค่า 7.4 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 200 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 6.3 หมื่นล้านบาท นำเข้า 1 หมื่นล้านบาท และด่านระนอง มูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 47 ล้านบาทต่อวัน เป็นการส่งออก 1.1 หมื่นล้านบาท นำเข้า 5.8 พันล้านบาท


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'