'ศรีสุวรรณ'นำชาวทุ่งเสลี่ยมยื่นผู้ว่าสุโขทัยค้านเหมืองหิน


   

28 ม.ค.62-นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า วันนี้(28 ม.ค.) ได้นำชาวบ้านอำเภอทุ่งเสลี่ยมที่เข้าชื่อกัน 928 รายมายื่นคัดค้านการทำเหมืองหินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะกรรมการแร่จังหวัดสุโขทัย  สืบเนื่องมาจากชาวบ้านที่อาศัยและมีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กำลังได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่มีบริษัทเอกชนหรือตัวแทนผู้ประกอบการเหมืองแร่ เข้ามาดำเนินการยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกลาง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารายงานที่อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำไว้มีลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น รายงานว่าในพื้นที่เป็นป่ามันสำปะหลัง มีหญ้าคาปกคลุม มีน้ำในบางฤดูกาล ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากพื้นที่ที่เอกชนยื่นขอประทานบัตรดังกล่าว เป็นแหล่งที่มีน้ำซึมน้ำซับที่ยังมีการไหลออกมาเป็นแหล่งต้นน้ำของชาวบ้านในการใช้ทำนา ทำสาน มากกว่า 2,000 ไร่ ที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยมีการอนุญาตให้ระเบิดหินทำเหมืองมาก่อนแล้ว ก่อปัญหาไว้กับชาวบ้านมากมาย 
        
นายศรีสุวรรณกล่าวว่า แม้ผู้ประกอบการจะได้ใช้สิทธิขอประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ 2560 แล้วก็ตาม แต่เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยได้เข้าไปทำประชาคมกับชาวบ้านแล้วผลปรากฏว่าชาวบ้านทั้งหมดคัดค้าน แต่หน่วยงานรัฐกลับยังเดินหน้าที่จะอนุมัติประทานบัตรให้จงได้ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจึงได้ร่วมกับชาวทุ่งเสลี่ยมในการเข้าชื่อกันตามมาตรา 43(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 มายื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะกรรมการแร่จังหวัดสุโขทัย 

โดยเรียกร้อง 1.ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ จังหวัดสุโขทัยและคณะกรรมการแร่จังหวัดสุโขทัย ระงับการให้ประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอ่อน การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม ในพื้นที่ ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ซึ่งจะกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนโดยทันที หรือ 2.สั่งการให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอประทานบัตรดําเนินการจัดทำ EIA และนำข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มาจัดทำประชามติของประชาชนใน ต.กลางดงทั้งตำบล โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายอันเป็นกระบวนการตามที่มาตรา 43 ประกอบมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ให้การรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนไว้.
         
 


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา