ทอท.แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางช่วงตรุษจีน 3 ชม.


   

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 3 ชม. ช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยสูงถึง 2.63 ล้านคน สั่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้บริการตามจุดต่างๆ

30 ม.ค.62 -น.ท.สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้า - ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ( ทสภ.) เป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการในช่วงดังกล่าวประมาณ 2.63 ล้านคน หรือเฉลี่ยกว่าวันละ 200,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 3.3% แบ่งเป็นผู้โดยสารตามตารางการบินปกติ 2.6 ล้านคน และผู้โดยสารในเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำประมาณ 40,000 คน และในส่วนของเที่ยวบินมีจำนวนประมาณ 14,705 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,131เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8.32%

ทั้งนี้แบ่งเป็นเที่ยวบินตามตารางการบิน 14,500 เที่ยวบิน เที่ยวบินพิเศษประมาณ 300 เที่ยวบิน สำหรับสายการบินประจำที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 84 เที่ยวบิน สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ จำนวน 42 เที่ยวบิน และสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ จำนวน 26 เที่ยวบิน
 
น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การบริการของในช่วงดังกล่าวผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วในการเช็คอิน ทสภ. ขอแนะนำให้ใช้เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ หรือ Common Use Self Service: CUSS ที่มีสายการบินจำนวน 20 สายการบิน อาทิ สายการบินไทย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เป็นต้น ซึ่งผู้โดยสารสามารถออก Boarding Pass ได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวในการเช็คอินบัตรโดยสาร นอกจากนี้จะมีการประสานขอความร่วมมือกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำช่องตรวจหนังสือเดินทางทั้งในส่วนขาเข้าและขาออกให้ครบทุกช่องตรวจในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านบริการ ทสภ. ได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารตามจุดต่างๆ อาทิ การจัดเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีนใส่ชุดจีนเพื่อแนะนำข้อมูลให้กับผู้โดยสารชาวจีน จำนวน 3 จุดภายในอาคารผู้โดยสาร จุดแรกบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 จุดที่สองบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันตกชั้น 4 และจุดที่สามบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารเทียบเครื่องบิน D5 

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการเตรียมแผนรองรับด้านการจราจรและการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้า-ออกของผู้ใช้บริการให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว สำหรับการให้ให้บริการรถแท็กซี่ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทสภ. จะมีการประสานขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถแท็กซี่จากภายนอกให้เข้ามาให้บริการเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารได้อย่างพอเพียง รวมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ คอยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ใช้บริการ ณ จุดให้บริการ TAXI KIOSK  นอกจากนี้ ได้มีการประสานกับผู้ประกอบการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ในการจัดเตรียมรถไว้บริการนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ ทสภ. อีกด้วย
 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว จะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยานประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออก และอาจเลือกเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า Airport Rail Link, Airport Limo Bus Express, รถรับส่งระหว่างสุวรรณภูมิ ดอนเมือง, รถโดยสารประจำทาง ขสมก., รถโดยสาร บขส. ฯลฯ แทนการเดินทางโดยรถยนต์จะได้รับความสะดวกมากกว่า


วานนี้... เป็นวัน Would refugee day คือ...สหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลก

ผิดพลาดของการตรากฎหมาย?
วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"