ทอท.แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางช่วงตรุษจีน 3 ชม.


   

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 3 ชม. ช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยสูงถึง 2.63 ล้านคน สั่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้บริการตามจุดต่างๆ

30 ม.ค.62 -น.ท.สุธีรวัฒน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้า - ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ( ทสภ.) เป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการในช่วงดังกล่าวประมาณ 2.63 ล้านคน หรือเฉลี่ยกว่าวันละ 200,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 3.3% แบ่งเป็นผู้โดยสารตามตารางการบินปกติ 2.6 ล้านคน และผู้โดยสารในเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำประมาณ 40,000 คน และในส่วนของเที่ยวบินมีจำนวนประมาณ 14,705 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,131เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8.32%

ทั้งนี้แบ่งเป็นเที่ยวบินตามตารางการบิน 14,500 เที่ยวบิน เที่ยวบินพิเศษประมาณ 300 เที่ยวบิน สำหรับสายการบินประจำที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 84 เที่ยวบิน สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ จำนวน 42 เที่ยวบิน และสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ จำนวน 26 เที่ยวบิน
 
น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การบริการของในช่วงดังกล่าวผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วในการเช็คอิน ทสภ. ขอแนะนำให้ใช้เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ หรือ Common Use Self Service: CUSS ที่มีสายการบินจำนวน 20 สายการบิน อาทิ สายการบินไทย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เป็นต้น ซึ่งผู้โดยสารสามารถออก Boarding Pass ได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวในการเช็คอินบัตรโดยสาร นอกจากนี้จะมีการประสานขอความร่วมมือกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำช่องตรวจหนังสือเดินทางทั้งในส่วนขาเข้าและขาออกให้ครบทุกช่องตรวจในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านบริการ ทสภ. ได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารตามจุดต่างๆ อาทิ การจัดเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีนใส่ชุดจีนเพื่อแนะนำข้อมูลให้กับผู้โดยสารชาวจีน จำนวน 3 จุดภายในอาคารผู้โดยสาร จุดแรกบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 จุดที่สองบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งตะวันตกชั้น 4 และจุดที่สามบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารเทียบเครื่องบิน D5 

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการเตรียมแผนรองรับด้านการจราจรและการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้า-ออกของผู้ใช้บริการให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว สำหรับการให้ให้บริการรถแท็กซี่ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทสภ. จะมีการประสานขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถแท็กซี่จากภายนอกให้เข้ามาให้บริการเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารได้อย่างพอเพียง รวมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ คอยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ใช้บริการ ณ จุดให้บริการ TAXI KIOSK  นอกจากนี้ ได้มีการประสานกับผู้ประกอบการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ในการจัดเตรียมรถไว้บริการนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ ทสภ. อีกด้วย
 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว จะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยานประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออก และอาจเลือกเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า Airport Rail Link, Airport Limo Bus Express, รถรับส่งระหว่างสุวรรณภูมิ ดอนเมือง, รถโดยสารประจำทาง ขสมก., รถโดยสาร บขส. ฯลฯ แทนการเดินทางโดยรถยนต์จะได้รับความสะดวกมากกว่า


พลุ่งพล่านกันเหลือเกินว่า "ขั้วไหน" จะได้เป็นรัฐบาล และ "ใคร" จะได้เป็นนายกฯ?ฉะนั้น.......วันนี้ เรามาขยี้ให้สิ้นประเด็นสงสัยกันไปซักทีดูการเมือง ก็เหมือนดูกีฬา สิ่งแรกต้องรู้คือ "กฎ-กติกา" ถ้าไม่รู้ เชียร์สะเปะ-สะปะ นอกจากทุเรศแล้ว 

จงเชื่อเส้นทางประชาชนกำหนด
สัญญาณ 'เปลี่ยนยุค' ประเทศ
ขอให้โชคดี 'ประเทศไทย'
สุดท้าย.."ใครจะเป็นนายกฯ"
มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป