'อดีตผู้ว่าพิจิตต' ออกโรงชงไอเดียเอาชนะ 'ฝุ่นพิษ'


เพิ่มเพื่อน    

2 ก.พ. 62 - ดร.พิจิตต รัตตกุล เลขาธิการองค์กรระหว่างประเทศด้านภัยพิบัติในเอเชีย อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอแนะการแก้ปัญหาฝุ่นละอองว่าให้เข้มงวดกับปล่องปล่อยควันจากแหล่งกาเนิดต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 

สาเหตุของปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 นอกจากสาเหตุมาจากการใช้ยานพาหนะแล้ว ที่สาคัญยังมีการเผาในที่โล่งอีก และปล่องจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ ชนิด ที่มีอยู่รอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น อยุธยา สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา หลายแห่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 

โรงงานเหล่านี้มีกระบวนการเผาผลาญพลังงานและปล่อยระบายควันหรือมลพิษจากการเผาออกทางปล่อง เช่น จากเครื่องกาเนิดไอน้าหรือ Boiler การใช้เชื้อเพลิงที่ไม่สะอาด เช่น ใช้ฟืน หรือถ่านหินที่มีคุณภาพต่า ทาให้ควันที่ปล่อยออกมาทางปล่องควันมีความเป็นพิษอย่างเห็นได้ชัด 

แน่นอนว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อกาหนดให้โรงงานอุตสหกรรมเหล่านี้ ต้องมีการบาบัดอากาศเสียก่อนที่จะปล่อยออกมาทางปล่อง ซึ่งก็มีบางโรงงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน โรงงานบางแห่งก็ยังไม่ได้มาตรฐาน 

ดังนั้นน่าจะให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้โดยด่วน เพื่อวัดมาตรฐานควันจากปล่องมีค่าเกินมาตรฐานหรือไม่ 

โดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร คือ โรงกลั่นน้ามันบางจาก ตรวจสอบปล่องควันที่มีเครื่องวัดมาตรฐานแล้ว ว่ายังทางานได้ตามปกติหรือไม่ มีค่าตัวเลขตัวใดที่เกินมาตรฐานอย่างไร .


ช่วงนี้.... ผมเป็นห่วง "โรคเครียดลงกระเพาะ" พวก "อิจฉาชน" จังเลย "กระอักเลือดตาย" เอาง่ายๆ นะ เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน!

ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?