พรรคเก่งด่า!เด็กเพื่อไทยอัดเละยุทธศาสตร์ชาติจำกัดความคิดคนรุ่นใหม่


เพิ่มเพื่อน    

2 ก.พ. 62 - นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปะเยาวชนคนรุ่นใหม่ในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ ได้สะท้อนปัญหาสำคัญที่กีดกั้นศักยภาพของคนรุ่นใหม่หลายอย่างในช่วง 4-5 ปีผ่านมา พวกเขาเห็นว่าข้อจำกัดที่สำคัญคือการที่ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบจำกัดทางความคิดที่คนรุ่นใหม่ต้องเดินตาม ต้องคิดตามในอีก 20 ปีข้างหน้า วิธีคิดที่ล้าหลังเหล่านี้แตกต่างจากแนวคิดของพรรคเพื่อไทยอย่างสิ้นเชิง เยาวชนและคนรุ่นใหม่ในแนวทางของพรรคเพื่อไทยต้องได้รับโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพอย่างอิสระเสรี เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของเศรษฐกิจโลก ยุทธศาสตร์ชาติต้องไม่ใช่อุปสรรคและกรอบจำกัดทางการคิดและการพัฒนาของประเทศ ศักยภาพต้องถูกสนับสนุน ไม่ใช่ถูกจำกัดในเรื่องความคิดต่าง 

พรรคเพื่อไทยพร้อมเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ เดินหน้าสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์รองรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พรรคได้ศึกษาพฤติกรรมคนรุ่นใหม่และความพร้อมของประเทศอย่างละเอียด พบว่าประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดพื้นฐานสำคัญในการรองรับคนรุ่นใหม่หลายอย่าง เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลงทุนอย่างจริงจังเพื่อสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ของเราแข่งขันได้ ต้องรีบดึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีลงสู่มือคนรุ่นใหม่ก่อนจะไม่ทันประเทศอื่น เทคโนโลยีจะต้องไม่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุน ภาครัฐต้องสร้างทางลัดนำสู่ความสำเร็จให้เยาวชน 

การลงทุนเพื่อสร้างกำลังแรงงานที่มีทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะความเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งเร่งด่วน พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าสร้าง Freelance Economy ที่เปี่ยมด้วยภาคเอกชนขนาดเล็กๆ ที่ขยายตัวสูง คล่องตัวสูง เป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ลดข้อจำกัดการทำงานรูปแบบเก่าๆ สร้างสังคมที่ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ และสร้าง Distributed economy เป็นแรงผลักดันในการพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดย SMEs

สำหรับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ กองทุนส่วนใหญ่ยังเป็น Corporate VC ซึ่งเน้นแต่เทคโนโลยีที่ต่อยอดเฉพาะธุรกิจเฉพาะของตน ทุนจึงยังไม่รองรับความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น ตรงนี้ต้องแก้ไขใหม่ สตาร์ทอัพต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดพัฒนาระดับ Deep Tech ให้มากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องใช้ Automation และ AI มากกว่าฟีเจอร์แบบพื้นฐาน พรรคเพื่อไทยสนับสนุนการดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงต่อระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นโดยการให้งบประมาณและสิทธิพิเศษทางภาษี 

"ประเทศไทยจะต้องไม่เป็น 4.0 แต่ในกระดาษอีกต่อไป วิธีคิดที่ล้าหลังจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดย พลังของคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดเป็นของตนเอง และกล้าเปลี่ยนแปลง การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการ ชี้เป็นชี้ตาย อนาคตของประเทศ ผู้บริหารที่ศักยภาพสูงสามารถนำไปสู่การเป็นประเทศผู้นำ ในขณะที่ผู้บริหารที่ ไม่ทันต่อโลก จะนำไปสู่ “ความพ้ายแพ้” ของประเทศไทยบนเวทีโลก ร่วมกันแสดงพลังคนรุ่นใหม่ในวันที่ 24 มี.ค. ครับ" นายเผ่าภูมิ ระบุ


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"