หมอเสริฐ-ลูกสาว ยอมจ่าย 500 ล้านเคสปั่นหุันบีเอ


   

 

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 ที่ผ่านมา นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ, น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาทแล้ว และ ก.ล.ต. มีคำสั่งห้ามนายปราเสริฐ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.62 ถึงวันที่ 8 ก.พ.64 ส่วนน.ส.ปรมาภรณ์ มีคำสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบจ. เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.62 ถึงวันที่ 8 ก.พ.63 และมีคำสั่งห้ามนางนฤมล เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบจ. เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.62 ถึงวันที่ 8 ก.พ.64

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าช่วงระหว่างวันที่ 13 พ.ย.58 ถึงวันที่ 12 ม.ค.59 นายปราเสริฐ, น.ส.ปรมาภรณ์ และนางนฤมล ร่วมกันซื้อขายหุ้นบมจ. การบินกรุงเทพ  (บีเอ) อย่างต่อเนื่องและจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์บีเอ ระหว่างกันเองในลักษณะอำพรางการซื้อขาย ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นบีเอผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ก.ล.ต.จึงดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยเรียกชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่า บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (บีดีเอ็มเอส) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่านายปราเสริฐ, น.ส.ปรมาภรณ์ ขอลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.62 ส่วน บมจ.การบินกรุงเทพ ทำหนังสือถึง ตลท. ว่า นายปราเสริฐ และนางนฤมล ขอลาออกจากตำแหน่ง  มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.62 เป็นต้นไป และเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบีดีเอ็มเอส มีมติแต่งตั้ง นางนฤมล น้อยอ่ำ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.62 ที่ผ่านมา และยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการบีเอ มีมติแต่งตั้ง นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.62 ที่ผ่านมา  และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว