'วิทยากร' แนะคนหนุ่มสาวที่สมัครส.ส. 'ถ่อมตัวลงมาสักนิด เพราะความจริงอาจไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับเราทั้งหมด'


   

13 ก.พ.62 - รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณและอดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความความลงบนเฟซบุ๊กว่าคนหนุ่มสาวที่เข้ามาสมัครสส.เที่ยวนี้ มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน โดยเปรียบเทียบกับคนร่นกลางคน และรุ่นอาวุโส จุดแข็งคือพวกเขามีพลัง มีความหวัง มีความรู้ประสบการ์ณใหม่ เชื่อมั่นตนเอง กล้าคิด กลัาตัดสินใจ    

จุดอ่อนคือ ใจร้อน มองโลกแบบ ๒  ขั้ว ไม่ขาวก็ดำ มีวุฒิภาวะ และประสบการ์ณน้อย  อ่านและคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบน้อย มองโลกเป็นส่วนๆ ไม่เห็นความเชื่อมโยงทั้งระบบ เชื่อมั่นตนเองสูง อยากมีชื่อเสียง มีอำนาจ ไม่นอบน้อมถ่อมตน รับฟัง เรียนรู้จากคนอื่น   

เท่าที่ฟังพวกเขาให้สัมภาษณ์ ดูจะยังมีจุดอ่อนเยอะมาก หวังว่าพวกเขาจะหัดวิเคราะห์ตัวเอง วิเคราะห์และตักเตือนกันและกันให้มากขึ้น หัดฟังที่เนรูห์ รัฐบุรุษอินเดียเคยพูดว่า  "ขอให้เราถ่อมตัวลงมาสักนิด เพราะความจริงอาจไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับเราทั้งหมด"


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ