ลุ้นระทึก! ชะตากรรม 'ไทยรักษาชาติ'


   

       “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณา กรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 รายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92

       ในวันพุธที่13 ก.พ. นายทะเบียนพรรคการเมือง ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดี ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางไปยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป”

      ข่าวสารจากคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุเอาไว้ชัด กกต.มีมติยื่นคำร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ

      ตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง หมวด 8 ว่าด้วยการสิ้นสุดพรรคการเมือง มาตรา 92 บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น (1) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

      (3) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74 (4) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนด

      เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น

      เป็นอันว่านับจากนี้ พรรคไทยรักษาชาติ ทั้งแกนนำพรรค ผู้บริหารพรรค ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผู้สมัคร ส.ส.เขต กองเชียร์ ผู้สนับสนุนทั้งใกล้และไกล เข้าสู่โหมดลุ้นระทึกไปพร้อมกัน พลันที่ กกต.ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ พรรคไทยรักษาชาติออกแอคชั่นทันที โดย ร.ท.ปรีชาพล กับ พิชิต ชื่นบาน ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย แกนนำพรรค ร่วมออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักในทันที

      เดอะป๋อม-ปรีชาพล บอกว่า มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอใช้สิทธิรับทราบข้อกล่าวหา ชี้แจงพยานหลักฐาน เพราะขณะนี้ยังไม่รู้ กกต.ร้องหรือตัดสินด้วยเรื่องอะไร ข้อหาใด งงๆ ว่า ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา กระบวนการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงอยากขอใช้สิทธิในฐานะพรรคการเมือง 

      นายพิชิต ตั้งข้อสังเกตว่า เรามั่นใจในกระบวนการยุติธรรม เพราะศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นองค์กรสูงสุดที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตาม เมื่อเราเป็นคู่กรณี ตามหลักนิติธรรม คู่กรณีควรมีโอกาสในการแก้ข้อกล่าวหา เราเสียใจที่ชั้นสอบสวนไม่มีโอกาส แม้แต่จะทราบข้อกล่าวหา ทุกอย่างมันรวดเร็วมาก และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ กกต.จะมีการประกาศรับรองผู้สมัคร ส.ส. จึงตั้งข้อสังเกตว่า กกต.คิดอะไร

     เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องร้อน พรรคคนรุ่นใหม่ เต็มไปด้วยทายาทชินวัตร ทายาทนักการเมืองดัง นักการเมือง ผู้สมัครหน้าใหม่ เพิ่งถือกำเนิดได้ไม่นาน ยังไม่ทันแต่งตัวเดินสายหาเสียงเพื่อศึกเลือกตั้ง แต่มาเจอเรื่องใหญ่กลางคัน ตั้งแต่ยังไม่ลงสนาม ทำเอาแกนนำหลายคน ผู้สมัคร ต้องมาลุ้นระทึก ตลอดทั้งวันที่ 13 ก.พ. ความตึงเครียดปกคลุมพรรค แม้เบื้องต้นจะมีการวางแนวทางมอบทีมทนายไปยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์รับทราบข้อกล่าวหาได้ไม่นาน

      แว่วเสียงจากนั้น คณะแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ ฝ่ายกฎหมาย ทยอยเดินทางไปยังอาคารชินวัตร 3 ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด หลากหลายความเห็นออกมาจากฝั่งไทยรักษาชาติ ตามชุดข้อมูลความเชื่อตามที่ได้รับมา เสมือนเตรียมใจ ปลงตก กันแต่เนิ่นๆ

     พรรคไทยรักษาชาติยังจะได้อยู่ในสนามเลือกตั้ง ได้อวดโฉมผู้สมัคร ประชันนโยบาย ขอคะแนนเสียง ในวันเลือกตั้ง 24 มี.ค.นี้หรือไม่ มีเพียงศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้. 


"บัดนี้.......... การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๖๒

"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก