"มิบังควร" ครั้งเดียวก็เกินพอ


   

    มติเอกฉันท์!
    ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ
    หลังจากนี้ทำอะไรต่อ
    ศาลส่งสำนวนคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
    วิธีการส่ง กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ส่ง ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง 
    หากไม่มีผู้รับให้ปิดหนังสือนำส่ง และสำเนาคำร้องไว้ ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง 
    และให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาขอศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๕๔ แล้ว
    ฉะนั้น พรรคไทยรักษาชาติไม่ต่องพล่านไปทั่ว 
    ไปรอเจ้าหน้าที่ศาลที่ที่ทำการพรรคได้เลย 
    ศาลนัดพิจารณาคดีโน่นครับ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
    และคดีนี้จบก่อนเลือกตั้งแน่นอน  
    ไม่ลากยาว
    ขั้นต้นนี้ก็ชัดเจนนะครับ 
    มีการปั่นกระแสข่าวที่ไม่ปกติขึ้นมา 
    บรรดาติ่งทักษิณพยายามประโคมกันว่า ศาลต้องเชิญทูลกระหม่อมฯ เป็นพยานด้วย  เพราะทูลกระหม่อมฯ เซ็นยินยอมให้พรรคไทยรักษาชาติเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 
    ถ้าบอกว่าไม่มีเจตนาอื่น นอกจากให้พรรครอดพ้นการถูกยุบ....จะเชื่อกันหรือไม่ 
    "ธง" ของคนพวกนี้คืออะไร
    ย้อนกลับไปดูพระราชโองการกันอีกครั้ง 
    ...พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะอยู่เหนือการเมือง... 
    ...ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเป็นพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ แม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณเฑียรบาล โดยได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษร หากยังทรงสถานะและดำรงพระองค์ในฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นที่รักใคร่ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ตลอดจนเป็นที่เคารพยกย่อง ของพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์และประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยทรงประกอบพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยในการดำรงพระองค์และการประกอบพระกรณียกิจต่างๆ นั้น ทรงปฏิบัติด้วยการถวายงานของข้าราชการในพระองค์ และหน่วยราชการต่างๆ ของหน่วยราชการในพระองค์ตลอดมา
    การนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ ถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง...
    ...ดังนั้นพระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...
    นี่เป็นคำตอบให้พรรคไทยรักษาชาติถอยได้แล้ว 
    ละ เลิก ทุกอย่าง 
    ไม่ว่าพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งมีทนายถุงขนม พิชิต ชื่นบาน เป็นหัวเรือใหญ่จะชี้แจงกับศาลรัฐธรรมนูญอย่างไร แต่พึงรับรู้ว่า... 
    นับแต่อดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนกล้าทำในสิ่งที่ พรรคไทยรักษาชาติทำ 
    มันเป็นเรื่องสามัญสำนึก
    อย่าดิ้นให้ดึงสถาบันลงมา สร้างความเสียหายมากไปกว่านี้ 
    อย่ารับจ้างกระทําการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มากไปกว่านี้ 
    เหตุมิบังควรทำครั้งเดียวก็เกินพอแล้ว. 


ธนาธร".......... กลายเป็น "เด็กสวน" ไปซะแล้ว! เมื่อวาน (๒๓ พ.ค.๖๒) สวมบทพระเอกฟิวเจอริสตา ทำเฟี้ยวใส่ "ศาลรัฐธรรมนูญ"

จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย