"มิบังควร" ครั้งเดียวก็เกินพอ


   

    มติเอกฉันท์!
    ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ
    หลังจากนี้ทำอะไรต่อ
    ศาลส่งสำนวนคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
    วิธีการส่ง กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ส่ง ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง 
    หากไม่มีผู้รับให้ปิดหนังสือนำส่ง และสำเนาคำร้องไว้ ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง 
    และให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาขอศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๕๔ แล้ว
    ฉะนั้น พรรคไทยรักษาชาติไม่ต่องพล่านไปทั่ว 
    ไปรอเจ้าหน้าที่ศาลที่ที่ทำการพรรคได้เลย 
    ศาลนัดพิจารณาคดีโน่นครับ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
    และคดีนี้จบก่อนเลือกตั้งแน่นอน  
    ไม่ลากยาว
    ขั้นต้นนี้ก็ชัดเจนนะครับ 
    มีการปั่นกระแสข่าวที่ไม่ปกติขึ้นมา 
    บรรดาติ่งทักษิณพยายามประโคมกันว่า ศาลต้องเชิญทูลกระหม่อมฯ เป็นพยานด้วย  เพราะทูลกระหม่อมฯ เซ็นยินยอมให้พรรคไทยรักษาชาติเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 
    ถ้าบอกว่าไม่มีเจตนาอื่น นอกจากให้พรรครอดพ้นการถูกยุบ....จะเชื่อกันหรือไม่ 
    "ธง" ของคนพวกนี้คืออะไร
    ย้อนกลับไปดูพระราชโองการกันอีกครั้ง 
    ...พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะอยู่เหนือการเมือง... 
    ...ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเป็นพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ แม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณเฑียรบาล โดยได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษร หากยังทรงสถานะและดำรงพระองค์ในฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นที่รักใคร่ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ตลอดจนเป็นที่เคารพยกย่อง ของพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์และประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยทรงประกอบพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยในการดำรงพระองค์และการประกอบพระกรณียกิจต่างๆ นั้น ทรงปฏิบัติด้วยการถวายงานของข้าราชการในพระองค์ และหน่วยราชการต่างๆ ของหน่วยราชการในพระองค์ตลอดมา
    การนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ ถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง...
    ...ดังนั้นพระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...
    นี่เป็นคำตอบให้พรรคไทยรักษาชาติถอยได้แล้ว 
    ละ เลิก ทุกอย่าง 
    ไม่ว่าพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งมีทนายถุงขนม พิชิต ชื่นบาน เป็นหัวเรือใหญ่จะชี้แจงกับศาลรัฐธรรมนูญอย่างไร แต่พึงรับรู้ว่า... 
    นับแต่อดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนกล้าทำในสิ่งที่ พรรคไทยรักษาชาติทำ 
    มันเป็นเรื่องสามัญสำนึก
    อย่าดิ้นให้ดึงสถาบันลงมา สร้างความเสียหายมากไปกว่านี้ 
    อย่ารับจ้างกระทําการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มากไปกว่านี้ 
    เหตุมิบังควรทำครั้งเดียวก็เกินพอแล้ว. 


พรุ่งนี้...๒๔ มีนา ๖๒ "เลือกตั้ง" ที่ประเทศไทย "ดีใจ-ได้หน้า" กันทั้งประเทศ แต่เมื่อวาน.......

สุดท้าย.."ใครจะเป็นนายกฯ"
มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'