ทช. สนองพระดำริองค์สิริวัณณวรีฯ วางประติมากรรมฮาร์ลีย์ แลนด์มาร์คใหม่ใต้ทะเลเขาหลัก


เพิ่มเพื่อน    

ประติมากรรมรถฮาร์ลีย์ – เดวิดสัน เตรียมวางลงใต้ท้องทะเลเขาหลัก จ.พังงา มีนานี้ เป็นแลนด์มาร์คใหม่

 

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ จังหวัดพังงา  และมูลนิธิรักษ์เขาหลัก แถลงข่าวการจัดวางประติมากรรมรถฮาร์ลีย์ – เดวิดสัน โครงการอุทยานเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (HARLEY SUBMARINE) โดยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช.  ในฐานะประธานโครงการฯ ด้านอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง พร้อมด้วยนายพลัง ยิ้มมานิชย์ รองประธานโครงการฯ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมให้ข้อมูล
​    นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช. กล่าวว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ในการไปดำน้ำที่หมู่เกาะสิมิลันปลายเดือนธันวาคม 2561 ทรงดำน้ำในพื้นที่โครงการและเกิดความประทับใจเห็นว่า เป็นโครงการที่ดีตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการในพระดำริพระองค์ท่านจึงได้รับไว้ในโครงการ ต่อมาได้รับสั่งกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี ทช. เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยฯ เมื่อ ม.ค.62 ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้ ทช. นำเข้ามาอยู่ภายใต้แผนงานโครงการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ กรมฯ ได้สนองพระดำริเริ่มปี 2562 และจะดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างสุดความสามารถ นับเป็นพระกรุณาอย่างยิ่ง 

 

ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช.  สนองพระดำริ พัฒนาศักยภาพอุทยานใต้ทะเลเขาหลัก 


​    นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า ทช.  จังหวัดพังงา มูลนิธิรักษ์เขาหลัก ทัพเรือภาคที่ 3 ภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีความเห็นร่วมกันจะวางแผนทำโครงการเพิ่มศักยภาพอุทยานใต้ทะเลเขาหลักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำให้เสร็จสมบูรณ์ และมีชื่อเสียงระดับโลกอีกแห่งหนึ่ง นอกจากหมู่เกาะสิมิลัน รูปแบบจะเป็นแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น จัดวางสิ่งประดิษฐ์ยุทโธปกรณ์หรือประติมากรรมจำลองเล่าเรื่องราว รวมทั้งประติมากรรมเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวเหมือนกับต่างประเทศที่มีการสร้างเมืองจำลองใต้ทะเล เช่น สหรัฐ  เม็กซิโก โดยต้นปี 2561 มูลนิธิรักษ์เขาหลัก ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาหลักมีแนวคิดทำประติมากรรมเพิ่มเพื่อความหลากหลาย ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจึงประสานกับบริษัทพาวเวอร์สเตชั่นมอเตอร์สปอร์ต จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮาลีย์-เดวิดสัน เพื่อขอบริจาครถสำหรับนำมาจัดวางเป็นประติมากรรมใต้ท้องทะเล โดยมีมูลนิธิรักษ์เขาหลักเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายและจะมีการจัดวางประติมากรรมรถฮาร์ลีย์ – เดวิดสัน ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ 

 


 

 


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'