พระราชทานเครื่องราชฯ และเหรียญลูกเสือสดุดี จำนวน 257 ราย


   

23 ก.พ.62 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีประจำปี ๒๕๕๖- ๒๕๕๙

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจ าปี ๒๕๕๖- ๒๕๕๙ จำนวน ๓๔ ราย และเหรียญลูกเสือสดุดีประจำปี ๒๕๕๖- ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒๓ ราย แยกเป็น ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๑๒ ราย ชั้นที่ ๒ จำนวน ๒๒ ราย และชั้นที่ ๓ จำนวน ๘๙ รายอ่านทั้งหมด


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ