โพลชี้58%ยังไม่ชัวร์ไปเลือกตั้ง!


   

24 ก.พ.2562 - ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ถ้าพรรคที่ชอบถูกยุบ จะเลือกใคร โดยศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,337 ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ หรือ 59.7% ติดตามข่าวการเมืองบ่อย ในขณะที่ 35.9% ไม่บ่อย และ 4.4% ไม่ติดตามเลย เมื่อถามถึงความกังวลต่อความวุ่นวายช่วงเลือกตั้ง พบว่า คนที่กังวลมีสัดส่วนลดลงจาก 72.5% ในช่วงวันที่ 10 – 16 ก.พ. เหลือ 54.8% ในช่วง 20 – 23 ก.พ. และกลุ่มคนที่ไม่กังวลเพิ่มขึ้นจาก 27.5% มาอยู่ที่ร้อยละ 45.2%

ที่น่าพิจารณาคือ 35.3% ตั้งใจจะไปเลือกตั้งอย่างแน่นอน ในขณะที่ส่วนใหญ่ หรือ 58% ยังไม่แน่ใจ และ 6.7% ไม่ไป นอกจากนี้ ถ้าพรรคการเมืองที่ชอบถูกยุบ จะเลือกพรรคใด พบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 หรือ 34.1% มีพรรคสำรองในใจแล้ว เช่น พรรคภูมิใจไทย เพื่อไทย อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ เสรีรวมไทย และไทยรักษาชาติ เป็นต้น ในขณะที่ 28.1% ยังไม่มีพรรคใด และ 37.8% ระบุ อื่น ๆ เช่น จะยังเลือกพรรคเดิม ไม่ขอออกความเห็น ไม่เลือก เป็นต้น
 


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'