เสียงด่าเยอะ!สนช.ต้านไม่ไหวดอง'พ.ร.บ.ข้าว'ให้รัฐบาลหน้าพิจารณาแทน


   

26 ก.พ.62- ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานการประชุม ตามระเบียบวาระจะต้องพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ... เป็นวาระแรก แต่ปรากฏว่าที่ประชุมได้เลื่อนร่างพ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ขึ้นมาพิจารณาก่อน

จากนั้นเวลา 10.35 น. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว แถลงว่า เราได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งสุดท้าย และมีความเห็นว่าสังคมไม่สบายใจ ไม่เข้าใจ และเกรงจะเกิดความขัดแย้ง จึงได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาร่างกฏหมายดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้ร่างกฏหมายข้าวจะยังคงค้างอยู่ในสภา หากรัฐบาลหน้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถหยิบขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งก็ได้ แต่ในส่วนของสนช.จะไม่พิจารณาอีก อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างกฏหมายนี้ ยืนยันว่ากฏหมายมีเจตนาดี และต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาวนาและประเทศอย่างแท้จริง . 


"คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์" เลขาฯ กสทช.นี่ ถ้าเป็น กกต.ละก็..........    ผมว่า เรี่ยมเลย!คือฟังท่านแจงสูตร "ยืดจ่ายค่าคลื่น" เป็น ๑๐ งวด ชนิดมีเงื่อนไขผูกมัด ให้ ๓ ค่ายมือถือฟัง วานซืน (๑๗ เม.ย.๖๒)

ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร
สื่อฝรั่ง 'ถลกลาย' ฝรั่งเสือก
'ตี๋กร่าง' กับ 'บันทึกช่วยจำ'
กัญชาที่ภาครัฐละเลยปัญหา
สิ่งสะท้อนจาก "อาจารย์เดชา"