เสียงด่าเยอะ!สนช.ต้านไม่ไหวดอง'พ.ร.บ.ข้าว'ให้รัฐบาลหน้าพิจารณาแทน


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.พ.62- ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานการประชุม ตามระเบียบวาระจะต้องพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ... เป็นวาระแรก แต่ปรากฏว่าที่ประชุมได้เลื่อนร่างพ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ขึ้นมาพิจารณาก่อน

จากนั้นเวลา 10.35 น. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว แถลงว่า เราได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งสุดท้าย และมีความเห็นว่าสังคมไม่สบายใจ ไม่เข้าใจ และเกรงจะเกิดความขัดแย้ง จึงได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาร่างกฏหมายดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้ร่างกฏหมายข้าวจะยังคงค้างอยู่ในสภา หากรัฐบาลหน้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถหยิบขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งก็ได้ แต่ในส่วนของสนช.จะไม่พิจารณาอีก อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างกฏหมายนี้ ยืนยันว่ากฏหมายมีเจตนาดี และต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาวนาและประเทศอย่างแท้จริง . 


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'