ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ครั้งแรก 3 รายประเดิมกม.ใหม่


   

27 ก.พ. 62 - นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สำนักงานป.ป.ช. กำหนดเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง

 จำนวน 3 ราย ได้แก่ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 , นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 , นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ให้สาธารณชนทราบ ระหว่างวันที่ ‪28 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30‬ – 16.30 น. ที่ ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) อ.เมือง จ.นนทบุรี

 ทั้งนี้ การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่กฎหมายบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กรณีที่ให้ผู้บริหารระดับสูงยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ตามมาตรา 106 ของพ.ร.บ.ป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นเปิดเผย 3 รายก่อนแล้วจึงจะมีทยอยออกมาในลักษณะเช่นนี้เป็นระยะๆ


เมื่อวาน........ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวัน "อัฏฐมีบูชา"

ชวนขยับ 'ทุกอย่าง' ก็ถูกสยบ
"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ