เรียบร้อย!ศาลฎีกาพิพากษา'พรรคเพื่อนไทย'เสื้อแดงสกลฯหมดสิทธิลงส.ส.ยกเข่ง


เพิ่มเพื่อน    

สิระ พิมพ์กลาง

28 ก.พ.62 - ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ศาลฎีกามีคำพิพากษายกคำร้องในคดีที่นายอุมัธ หวังสาสุข ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 จ.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อนไทย ยื่นฟ้องผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อขอคืนสิทธิการเป็นผู้สมัคร เนื่องจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ฉะเชิงเทรา ไม่ประกาศรายชื่อนายอุมัธให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยศาลเห็นว่า หนังสือแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนประจำจังหวัดของพรรคเพื่อนไทยฉบับลงวันที่ 9 และ 28 ม.ค. ไม่ได้ลงนามโดยหัวหน้าพรรคเพื่อนไทย หรือโดยผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าพรรค ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 35 วรรคสอง ประกอบกับประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรค การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรค หรือคณะกรรมการสาขาพรรคและการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2560 ข้อ 12

นอกจากนั้น การประชุมใหญ่พรรคเพื่อนไทย เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคและเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคการเมืองต้องแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมใหญ่ของพรรค ก่อนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 38 ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้วินิจฉัยว่า การประชุมใหญ่พรรคเพื่อนไทย วันที่ 15 ธ.ค. 2561 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว คำวินิจฉัยดังกล่าวยังไม่ถูกเพิกถอน จึงมีผลใช้บังคับอยู่ 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงถือได้ว่า พรรคเพื่อนไทยไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จึงไม่สามารถส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทุกเขตเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 145 และไม่มีสิทธิส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 56 นายอุมัธย่อมไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ดังนั้นที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ฉะเชิงเทรา ไม่ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัคร จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากคำพิพากษาดังกล่าวของศาลฎีกา มีผลให้ผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขต ของพรรคเพื่อนไทย ที่ส่งสมัครผู้สมัคร ส.ส.ทั้งสิ้น 154 เขตเลือกตั้ง จะไม่ได้รับการคืนสิทธิให้เป็นผู้สมัคร ขณะเดียวกันในส่วนของผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 52 คน ที่ก่อนหน้านี้ กกต.ประกาศรับรองให้เป็นผู้สมัคร ทาง กกต.ก็คงต้องประกาศถอนบัญชีผู้สมัครของพรรคเพื่อนไทยออก

สำหรับพรรคเพื่อนไทย มีนายสิระ พิมพ์กลาง อดีตแกนนำคนเสื้อแดงสกลนคร เป็นผู้ก่อตั้งพรรคและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค แต่ภายหลังมีความขัดแย้งกับนายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์ ซึ่งอ้างตนเป็นหัวหน้าพรรคเช่นเดียวกัน จนไม่รู้ว่าใครคือหัวหน้าพรรคตัวจริงกันแน่ โดยนายสิระเปิดเผยในวันเดียวกันนี้ (28 ก.พ.) ว่าได้นำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปมอบให้ศาลฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน