แนวโน้มส่งออกข้าวเริ่มลดลง ก.พ.หดเหลือ 7 แสนตัน


เพิ่มเพื่อน    

 

2 มี.ค. 2562 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยรายงานสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในเดือนมกราคม ปี 2562 ว่า มีปริมาณ 951,700 ตัน มูลค่า 15,286.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 471.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลง 1.56% และมูลค่าลดลง 1.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการส่งออกปริมาณ 966,809 ตัน มูลค่า 15,446.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 475.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยการส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2562 มีปริมาณ 951,700 ตัน มูลค่า 15,286 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 4.65% และมูลค่าลดลง 10.0% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ที่มีปริมาณ 998,127 ตัน มูลค่า 16,985 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมมะลิในเดือนมกราคมมีปริมาณลดลงจากเดือนธันวาคม โดยในเดือนมกราคมมีการส่งออกข้าวขาว 549,942 ตัน ลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 105,696 ตัน ลดลง 16.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยตลาดหลัก  ยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 226,164 ตัน เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดในแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ แคเมอรูน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามสมาคมฯคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ ปริมาณส่งออกจะลดลงเหลือประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ภาวะการค้าข้าวในตลาดต่างประเทศค่อนข้างซบเซาขณะที่การส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเริ่มลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทยังคงอยู่ในระดับที่แข็งค่า ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่งค่อนข้างมาก อีกทั้งในช่วงนี้ผลผลิตข้าวฤดูใหม่ของเวียดนามกำลังทะยอยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากทำให้ราคาข้าวเวียดนามต่ำกว่าไทยประมาณ 50 เหรียญสหรัฐฯ จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนโดยเฉพาะในแถบเอเชีย หันไปซื้อข้าวจากเวียดนามมากขึ้น

ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาอยู่ที่ 402 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะเวียดนามยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าไทย ซึ่งเว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่า ข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ราคาอยู่ที่ 341-345 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่อินเดียและปากีสถานราคาอยู่ที่ 368-372 และ    358-362 เหรียญสหรัฐฯต่อตันตามลำดับ


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"